AktualnościPodatkiRachunkowość

SLIM VAT – kolejne zmiany w VAT zapowiadane przez Ministerstwo Finansów

Udostępnij artykuł:

W ostatnich dniach zrobiło się głośno znowu o zmianach w podatku VAT.

Tym razem ma być lepiej – tak wskazywali przedstawiciele Ministerstwa Finansów na konferencji.

Przyjrzyjmy się zatem zapowiadanym zmianom – na razie tym korzystnym, bo jak przy każdych zmianach będą pewnie i te niekorzystne, choć na razie o nich cisza…

Na początku rozszyfrujmy jakie tłumaczenie wg MF ma słowo SLIM: SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern. Oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach.

SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane MF oczekiwania przedsiębiorców.
SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu.
Na samym początku słyszy się bardzo dobrze. Co dalej?

Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach.
1. Proste fakturowanie
a. Faktury korygujące in-minus
Zniknie warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Będzie można dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.
Czyli jednak jakiś warunek trzeba będzie spełnić?
b. Faktury korygujące in-plus
W ustawie o VAT wprowadzony zostanie przepis wskazujący sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania).
Rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).
Dotychczas na podstawie wypracowanej linii interpretacyjnej też tak się rozliczało faktury korygujące in plus. Czyli jednak nic podatnik nie otrzyma oprócz przepisu, który będzie wprost ujęty w ustawie VAT.
2. Ułatwienia dla eksporterów
Dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony zostanie termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy. Urealniamy rozwiązanie do warunków biznesowych.
Tutaj zmiana na plus.
3. Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.
Oznacza to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji.
Przykładowo podatnik VAT świadczący usługę budowlaną B2B stosuje obecnie dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dnia przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT.
Zmiana zdecydowanie na plus.
4. Korzyści finansowe
a. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy
Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.
Wyeliminuje to częste i niepotrzebne, ani dla biznesu ani dla administracji podatkowej, korekty VAT.
Zmiana na plus.
b. Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
Rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego.
Hurra – w końcu ustawodawca likwiduje chory przepis i przyznaje, że korzysta się z noclegów w czasie podróży służbowych. Wydaje się to jednak bardziej chęcią pomocy dla hoteli. Chociaż szczytny cel przyświeca…

c. Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości
Podniesione zostaną kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł.
zmiana raczej na plus.

Zaczekać jednak na ostateczny kształt przepisów będziemy musieli pewnie parę miesięcy. Zapowiadane zmiany mają wejść w życie od 01 stycznia 2021. Pytanie tylko w jakim kształcie i wraz z jakimi innymi zmianami?

Oczywiście na naszym Blogu będziemy Państwa na bieżąco o tym informować. Zachęcamy do obserwowania naszego profilu.

Pakiet mobilności – rewolucja w branży przewoźniczej.
Zmiany w delegowaniu pracowników już od końca lipca 2020 r.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72