AktualnościPodatki

IP Box – ewidencja

Udostępnij artykuł:

Interpretacja dotyczy sposobu prowadzenia ewidencji podatkowej na potrzeby skorzystania z ulgi B+R.

Wnioskodawca jest podmiotem z działającym w branży IT prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy o współpracę ze spółką świadczy usługi programistyczne. W ramach umowy Wnioskodawca przenosi na Spółkę całość autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, za co otrzymuje wynagrodzenie. Działalność Wnioskodawcy polega na programowaniu – tworzeniu systemu do projektowania transformatorów wysokonapięciowych. Nad przedmiotową aplikacją pracuje zespół osób, a podatnik jest członkiem tego zespołu. Wnioskodawca nie nabywa wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez inne podmioty, ani praw autorskich innych podmiotów. Jako członek zespołu, Wnioskodawca tworzy i rozwija autorskie oprogramowanie stanowiące utwór. Sposób ewidencji wnioskodawcy na potrzeby skorzystania z ulgi IP Box jest następującym, będzie on prowadził szczegółową ewidencję pozwalającą na określenie podstawy opodatkowania stawką preferencyjną. Ponadto szczegółowa ewidencja, o której mowa we wniosku, będzie ewidencją odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie powyższego wnioskodawca chciałby skorzystać w 5% opodatkowania.

Organ natomiast zauważa ,że sposób prowadzenia ewidencji przez wnioskodawcę jest nieprawidłowy. Ewidencja, która jest sporządzana dopiero na potrzeby rozliczenia, nie odzwierciedla obowiązku należytego prowadzenia ksiąg. Rzetelne dokumentowanie wszystkich operacji finansowych dotyczących IP BOX nie może bowiem polegać na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich na koniec okresu rozliczeniowego. Stworzenie w przyszłości odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z powołanego przepisu, nawet w sytuacji kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, przekreśla uprawnienie do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów.

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=563922&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Zmiany w delegowaniu pracowników już od końca lipca 2020 r.
Rozliczanie importu towarów w deklaracji VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72