AktualnościPodatki

Ulga badawczo-rozwojowa systemy teleinformatyczne

Udostępnij artykuł:

Systemy o nazwie R. stanowić będą kompleksowe, zaawansowane technologicznie systemy teleinformatyczne obejmujące między innymi moduły obsługi klientów oraz zarządzania relacjami z klientami, nakierowane będą na ujednolicenie procesów rozliczeniowych (tzw. billingowych), a także na centralizację zarządzania danymi, bazą klientów, umowami i ofertami. Systemy będą stanowiły jednolitą i otwartą na rozbudowę platformę technologiczną i biznesową. Produkty Projektu E2 obejmą: system wspierający procesy sprzedaży, rozliczeń oraz obsługi Klienta dla spółki C oraz system wspierający procesy dystrybucyjne, rozliczenia oraz obsługę Klienta dla spółki D. (dalej: Projekt E2 lub Systemy). Po zakończeniu prac Systemy zostaną udostępnione komercyjnie spółkom C i D. Nastąpi to w modelu Software as a Service (świadczenie usług na bazie posiadanego majątku informatycznego oraz własności intelektualnej) lub/udzielenia licencji na wypracowane rozwiązanie.
Spółka prowadziła dotąd prace przygotowawcze i analityczne, które zostaną zaliczone do kosztów projektowych. W ciągu roku 2017 w celu zapewnienia niezbędnych zasobów dla przeprowadzenia Projektu Spółka pozyskała kilkudziesięciu pracowników o kwalifikacjach programistycznych i analitycznych. Czas poświęcony przez pracowników Spółki na systematyczne prace projektowe jest ewidencjonowany w systemie rejestracji czasu pracy Spółki stanowiącym podstawę do rozliczenia kosztów. Konsekwentnie koszty pracownicze przypadające na wytworzenie produktów Projektu E2 zostaną rozliczone kluczem pozyskanym z systemu ewidencji czasu pracy.

Nie negując faktu, że podejmowane przez Spółkę czynności:

  • mogą stanowić inicjatywy innowacyjne,
  • będą prowadzone w sposób regularny zgodnie z określonym harmonogramem,
  • dokumentowane są wewnętrznymi sposobami ewidencjonowania projektów, które będą określać ich zamierzony efekt, czas wykonania oraz wydatki oraz
  • będą prowadzone przez wytypowane osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie,

to nie spełniają one definicji prac badawczo-rozwojowych, o których mowa powyżej.
https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=536426&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Papierowe faktury – czy to już historia?
Pakiet mobilności – rewolucja w branży przewoźniczej.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72