Wskazówki dotyczące delegowania pracowników od 30 lipca 2020 r. – jak przygotować firmę na nowe regulacje?

Nowelizacja zasad delegowania pracowników podjęta ze względu na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. do porządku prawnego państw członkowskich UE nakazuje wprowadzić m.in. obowiązek ustalania i przyznawania wynagrodzenia wg przepisów państwa przyjmującego oraz ogranicza możliwość stosowania lokalnego prawa w zakresie warunków pracy tylko do 12 lub…

Papierowe faktury – czy to już historia?

Coraz więcej firm odchodzi od papierowych faktur – większość firm posiada już elektroniczne archiwum dokumentów. Jeszcze do niedawna dla urzędów skarbowych był to problem. Jednakże od jakiegoś czasu organy podatkowe nie stoją już temu na przeszkodzie. Najświeższe interpretacje wskazują, że przepisy nie uzależniają prawa do odliczenia VAT ani od rodzaju faktury (papierowa/elektroniczna), ani od formy,…

Ulga badawczo-rozwojowa systemy teleinformatyczne

Systemy o nazwie R. stanowić będą kompleksowe, zaawansowane technologicznie systemy teleinformatyczne obejmujące między innymi moduły obsługi klientów oraz zarządzania relacjami z klientami, nakierowane będą na ujednolicenie procesów rozliczeniowych (tzw. billingowych), a także na centralizację zarządzania danymi, bazą klientów, umowami i ofertami. Systemy będą stanowiły jednolitą i otwartą na rozbudowę platformę technologiczną i biznesową. Produkty Projektu…

Pakiet mobilności – rewolucja w branży przewoźniczej.

9 lipca posłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali Pakiet Mobilności – trzy akty prawne wprowadzające istotne zmiany w regulacjach dotyczących warunków pracy kierowców (zwłaszcza czasu pracy, przerw i odpoczynków), delegowania pracowników, kontroli drogowych oraz zawodu przewoźnika i dostępu do rynku przewozów. Pierwsza część nowych przepisów obowiązuje już od 20 lipca, pozostałe (głównie dotyczące delegowania pracowników) wejdą w…

SLIM VAT – kolejne zmiany w VAT zapowiadane przez Ministerstwo Finansów

W ostatnich dniach zrobiło się głośno znowu o zmianach w podatku VAT. Tym razem ma być lepiej – tak wskazywali przedstawiciele Ministerstwa Finansów na konferencji. Przyjrzyjmy się zatem zapowiadanym zmianom – na razie tym korzystnym, bo jak przy każdych zmianach będą pewnie i te niekorzystne, choć na razie o nich cisza… Na początku rozszyfrujmy jakie…

Zmiany w delegowaniu pracowników

Zmiany w delegowaniu pracowników już od końca lipca 2020 r.

Już od 30 lipca 2020 roku wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w państwach Unii Europejskiej. Do tego dnia kraje członkowskie Unii są zobowiązane do wprowadzenia stosownych krajowych przepisów mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. Zmiany dotyczyć będą przede…

IP Box – ewidencja

Interpretacja dotyczy sposobu prowadzenia ewidencji podatkowej na potrzeby skorzystania z ulgi B+R. Wnioskodawca jest podmiotem z działającym w branży IT prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy o współpracę ze spółką świadczy usługi programistyczne. W ramach umowy Wnioskodawca przenosi na Spółkę całość autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, za co otrzymuje wynagrodzenie. Działalność…

Rozliczanie importu towarów w deklaracji VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.

W dzisiejszym wpisie przybliżymy Państwu zmiany w zakresie rozliczania importu towarów jakie weszły od 01 lipca 2020. Od 01 lipca można rozliczać podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT. Rozliczeniem podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej może być objęty cały import towarów, tj. zarówno objęty uproszczeniami celnymi, jak i objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych…

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – termin 13.07.2020!

Chcieliśmy Państwu przypomnieć o obowiązku zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Terminie pierwotny był 13 kwietnia 2020, ale ze względu na epidemię został przesunięty do 13 lipca 2020. Termin ten dotyczy spółek istniejących przed 13 października 2019 r. Spółki zarejestrowane po tym terminie mają 7 dni roboczych od dnia wpisania spółki do KRS. Poniżej znajdziecie…

VAT od dostaw towarów w ramach Unii Europejskiej – zmiany od 1 lipca 2020

W kolejnym wpisie o zmianach w ustawie VAT, które weszły 01 lipca 2020 chcemy Państwu opisać zmiany dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych. Od 1 lipca 2020 wszyscy podatnicy w zakresie dostaw wewnątrzwspólnotowych muszą się stosować do przepisów znowelizowanej ustawy o VAT, zgodnej z dyrektywą unijną. Nowelizacja ustawy o VAT implementuje przepisy dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4…