AktualnościPodatkiRachunkowość

Nowy Ład cz.1: czy można uciec z firmą za granicę?

Udostępnij artykuł:

Po ogłoszeniu założeń Nowego Ładu przez głowę wielu przedsiębiorców przechodzi myśl ? a może tak zarejestrować firmę w innym kraju? Przedsiębiorcy z południa Polski mogą pomyśleć o Czechach/Słowacji a przedsiębiorcy z północnego wschodu o Litwie/Łotwie/Estonii lub bez ograniczeń geograficznych (wolne zawody).

Wtedy zapowiadana podwyżka kolejnego ukrytego podatku w postaci składki zdrowotnej liczonej od dochodu firmy nie dotyczyłaby tych przedsiębiorców?

Ale czy faktycznie może być tak „różowo”?

Niestety w wielu przypadkach nie jest to łatwe, a wręcz niestety nieopłacalne.

W kolejnych wpisach przyjrzymy się poszczególnym państwom do których można byłoby „wyemigrować” z działalnością gospodarczą. Nasze rozważania podzielimy na działalność gospodarczą w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek osobowych a odrębnie w postaci spółek kapitałowych.

Jednak w obecnym artykule zaczniemy od wskazania dlaczego jest ważna rezydencja podatkowa i co ona oznacza w przypadku rozliczeń podatkowych osób fizycznych.

Rezydencja podatkowa, a właściwie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych to kluczowa informacja jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe.

W przypadku osób fizycznych, np. samozatrudnionych, istotne jest to, czy przebywają oni w danym kraju dłużej niż 183 dni, bądź to z którym krajem są silniej związane.

Jak stanowi art. 3 ust. 1 i ust. 1a ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli miejsce zamieszkania tych osób jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to podlegają one obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeżeli zatem choćby jeden z powyższych warunków został spełniony, osoba fizyczna będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Zasada ta obowiązuje również podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W konsekwencji, jedynie formalne zarejestrowanie działalności za granicą, podczas gdy miejsce zamieszkania osoby fizycznej będzie znajdować się na terenie Polski, powoduje, że od prowadzonej działalności gospodarczej należy uiścić polskie podatki.

Niestety dla polskich organów podatkowych jeżeli nawet prowadzona jest działalność gospodarcza przez 11 miesięcy w innym kraju a do Polski osoba przyjeżdża do rodziny (żona/dzieci) to będą uznawać, że osoba ta posiada w Polsce ośrodek interesów osobistych.

Dodatkowo w tym zakresie należy przeanalizować zawsze zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy krajem gdzie działalność została zarejestrowana a Polską.

Zgodnie bowiem z art. 4a ustawy PIT przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

W większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazano, że określenie (osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie) oznacza każdą osobę, która według prawa tego państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to państwo oraz jakąkolwiek jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny.

Z kolei jeżeli chodzi o opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej, to umowy wskazują, iż zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu w Polsce, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w innym kraju działalność poprzez położony tam zakład. W konsekwencji osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce, może podlegać ustawodawstwu innego kraju, jeżeli posiada tam zagraniczny zakład.

Zagraniczny zakład to, w myśl art. 5a pkt 22 ustawy PIT, stała placówka, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa. Zakład to również plac budowy, budowa, montaż lub instalacje, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa. Zakład oznacza też osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje.

Podsumowując powyższe rozważania w przypadku gdy osoba fizyczna zarejestruje firmę w innym kraju, podczas gdy wszelka aktywność gospodarcza będzie faktycznie wykonywana na terenie Polski, to taki podatnik wciąż będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski i będzie zobowiązany do opodatkowania uzyskanych dochodów według polskich stawek podatkowych.

Podsumowanie

Jak widać decydujące znaczenie w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej ma nie miejsce zarejestrowania tej działalności a ośrodek interesów osobistych/rodzinnych lub ośrodek interesów gospodarczych. W każdym z tych przypadków organy podatkowe w Polsce mogą wskazywać na miejsce opodatkowania Polskę. Niestety polscy przedsiębiorcy (i nie tylko) nie mogą tak jak ptaki być wolni od wskazanego terytorium.

Rejestracja przedsiębiorstwa poza Polską ma zatem sens jedynie wtedy, gdy pracujemy za granicą i tam skupia się nasze całe życie osobiste. Jednym słowem -nie łączy nas wtedy za wiele z Polską. Ucieczka przed wysokimi podatkami może bowiem zakończyć się zapłatą podatku i na dodatek wysokimi karami.

Jeżeli macie Państwo pytania w powyższym temacie i rozważacie przeniesienie działalności zagranicę – służymy wsparciem w zakresie określenia takich możliwości i ograniczenia ryzyk z tym związanych.

NOWY ŁAD cz.2: Zmiana rezydencji podatkowej: czym jest „ośrodek interesów życiowych”?
9% CIT w spółce komandytowej
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72