AktualnościPodatkiPrawo

Kiedy fiskus może opodatkować najem jako przychód z działalności gospodarczej? NSA w obronie przedsiębiorców.

Udostępnij artykuł:

W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny wydał w siedmioosobowym składzie uchwałę w sprawie opodatkowania umów najmu, dzierżawy itp. Wniosek do sądu złożył w tej kwestii Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Szczegóły sprawy dotyczyły przesłanek ustawy o PIT decydujących, które zyski z wynajmowania nieruchomości są opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej, a nie z najmu.

W sentencji uchwały z 24 maja 2021 r. (sygn. akt II FPS 1/21) Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że uzyskiwane przez podatników przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, zalicza się bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że stanowią składnik wprowadzony przez nich do majątku związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Sąd stwierdził stwierdził, że jeżeli podatnik:

a) nie podejmuje czynności zmierzających do wyraźnego wyodrębnienia przedsiębiorstwa poprzez stworzenie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych mających służyć tej działalności,

b) nie buduje struktury organizacyjnej pozwalającej mu na zarządzanie tą wydzieloną częścią majątku,

c) nie wypracowuje strategii tej działalności (planów co do jej rozwoju, badania rynku pod kątem potrzeb potencjalnych najemców, dostosowywania składników majątku do tych potrzeb), ale jedynie lokuje nadwyżki posiadanych środków (uzyskiwanych z różnych źródeł przychodu) w zakup nieruchomości (w tym także lokali), które następnie wynajmuje, to nie można uznać, że składniki majątkowe związane są z działalnością gospodarczą

„Jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy wynajmują składniki majątku wycofane z działalności gospodarczej i opodatkowują najem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Uchwała uniemożliwia organom podatkowym opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu tych składników majątkowych jako przychodów z działalności gospodarczej – komentuje zastępca rzecznika – Jacek Cieplak na stronie biura rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.

 

Czy można zastrzec karę umowną bez terminu i podawania konkretnej sumy pieniężnej?
Trybunał Konstytucyjny orzekł: Obowiązek odprowadzania składek, gdy pracownik ma umowę z innym podmiotem jest zgodny z konstytucją.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72