AktualnościPodatkiRachunkowość

NOWY ŁAD cz.3: Zmiana rezydencji podatkowej: czym jest ?miejsce faktycznego zarządu??

Udostępnij artykuł:

Szanowni Państwo,

Część spółek może rozważać zmianę rezydencji podatkowej w związku z planowanymi niekorzystnymi zmianami w polskim prawie podatkowym lub dla zmniejszenia obecnych obciążeń podatkowych. Zmiana rezydencji może nie być jednak najefektywniejszym sposobem minimalizacji obciążeń, a to z uwagi na powiązaną z nią konieczność potencjalnie znacznej modyfikacji sposobu prowadzenia działalności gospodarczej o czym nierzadko zarządy spółek zapominają.

Poniżej znajdziecie Państwo w pigułce co jest ważne jeżeli Spółka miałaby być opodatkowana w innym państwie.

O posiadaniu polskiej rezydencji podatkowej spółki decydują dwa kryteria, spośród których wystarczy, że jedno zostanie spełnione:

  • Miejsce, w którym znajduje się siedziba spółki (o którym decydują zapisy statutu lub wpis do rejestru spółki kapitałowej) znajduje się w Polsce
  • Miejsce zarządu spółki znajduje się w Polsce

Pojęcie „miejsca zarządu” jest pojęciem niezdefiniowanym w przepisach, a co za tym idzie, doczekało się różnych interpretacji. W orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych wyklarowały się szczególnie dwa sposoby jego definiowania: po pierwsze: jako miejsca usytuowania organu spółki; po drugie: jako miejsca, w którym w rzeczywistości prowadzone są sprawy spółki

Pierwsza definicja opiera się na dosłownym rozumieniu przepisów i była w przeszłości często stosowana przez organy podatkowe. O miejscu usytuowania zarządu decyduje w tym przypadku miejsce zamieszkania członków organu spółki, jakim jest zarząd.

Drugim rozumieniem, coraz szerzej stosowanym w określaniu rezydencji podatkowej spółek, jest wykładnia oparta na pojęciu „miejsca faktycznego zarządu”, które można spotkać w zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. W tym przypadku miejscem zarządu będzie miejsce, gdzie podejmowane są kluczowe dla spółki z punktu widzenia ekonomicznego i funkcjonalnego decyzje zarządcze (np. emisja udziałów, zmiana przedmiotu działalności), lub gdzie prowadzone są bieżące sprawy spółki (tak np. wyrok NSA II FSK 2475/14 z 18 listopada 2016 roku). Warto zwrócić uwagę, że NSA, mimo że położył nacisk szczególnie na miejsce podejmowania najważniejszych decyzji kierowniczych, dopuścił także możliwość uznania za miejsce faktycznego zarządu miejsca prowadzenia bieżących spraw związanych z działalnością gospodarczą.

Organy podatkowe starając się poszerzać liczbę podmiotów o polskiej rezydencji podatkowej stosują obie definicje miejsca zarządu. Orzecznictwo nie rozstrzygnęło do tej pory w pełni tej kwestii, kierując się jednak w stronę definicji opartej na koncepcji „miejsca faktycznego zarządu”. W stronę tej interpretacji skłania się także od jakiegoś czasu Ministerstwo Finansów (patrz np. ostrzeżenie z 6 czerwca 2017 roku).

Zatem formalna zmiana siedziby spółki często może nie wystarczyć, aby spółka utraciła status polskiego rezydenta podatkowego. Przesunięcie przez administrację i sądy akcentu na kryterium miejsca faktycznego zarządu sprawia, że koszty reorganizacji spółki związane ze zmianą rezydencji mogą okazać się niewspółmierne do potencjalnych korzyści.

Jest to spowodowane faktem, że w przypadku tego kryterium nie są istotne deklaracje podatnika i kwestie formalnoprawne, ale okoliczności, w jakich prowadzi on działalność, które to okoliczności podlegają ocenie organów podatkowych.

Służymy pomocą w określeniu obowiązków i potencjalnych korzyści/zagrożeń jeżeli zdecydowalibyście się Państwo na przeniesienie siedziby do innego kraju. Współpracujemy z kancelariami w Unii Europejskiej i w innych dużych ośrodkach gospodarczych na całym świecie , więc możemy Państwu kompleksowo przedstawić skutki decyzji związanej ze zmianą miejsca opodatkowania.

Kontrola trzeźwości pracownika. Propozycje zmian w Kodeksie pracy.
Zmiany w ubezpieczeniach: nowe okresy pobierania zasiłków i problem emerytur czerwcowych.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72