AktualnościPodatki

Tarcze antykryzysowe a rozliczenie podatku PIT

Udostępnij artykuł:

Przedsiębiorcy poszkodowani przez pandemię koronawirusa i związane z nią liczne ograniczenia gospodarcze korzystali z różnych opcji pomocy zawartych w Tarczach antykryzysowych. W związku z koniecznością rozliczenia podatku dochodowego, powstaje wątpliwość, które świadczenia są całkowicie, lub częściowo zwolnione z opodatkowania.

Wsparcie finansowe przygotowane przez rząd dla przedsiębiorców obejmowały do tej pory m.in. świadczenie postojowe, mikropożyczki i bezzwrotne dotacje, dodatek solidarnościowy oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS. Przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą – większość środków otrzymanych w ramach tarcz antykryzysowych jest zwolniona z opodatkowania.

 

Świadczenia postojowe

Świadczenia postojowe są zwolnione z opodatkowania. Wydatki, które opłacono z tych pieniędzy mogą być kosztem uzyskania przychodu na ogólnych zasadach. Katalog wydatków, które nie mogą być uznane za koszt podatkowy, znajdą Państwo w ustawie PIT. Powyższa reguła dotyczy również dodatkowego świadczenia postojowego realizowanego oraz jednorazowego dodatkowego świadczenie postojowego. Obejmuje to również świadczenie postojowe wnioskowane w ramach świadczenia pracy na podstawie  umowy zlecenia.

 

Mikropożyczki i bezzwrotne dotacje

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku mikropożyczki oraz bezzwrotnych dotacji.. Mikropożyczka została zwolniona z podatku dochodowego. Zgodnie z art.15zzd ust. 10 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7 i 7a, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z artykułem 15zzd ust. 10 ww. ustawy przychód z tytułu udzielonej dotacji na zasadach określonych w ust. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 13, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Dodatek solidarnościowy

Zmieniono art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wprowadzono do niej przepis z art. 52ua, który zwalnia od podatku dochodowego kwoty dodatku solidarnościowego.

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS na podstawie art. 15gg ustawy o COVID-19

Otrzymane dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS jest przychodem, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wynagrodzenie dla pracowników może natomiast stanowić koszty uzyskania przychodu firmy.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Krajowej Informacji Skarbowej:  https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/najczesciej-zadawane-pytania/pit/-/asset_publisher/vH2z/content/pit-%E2%80%93-przepisy-tarczy-antykryzysowej?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kis.gov.pl%2Finformacje-podatkowe-i-celne%2Fnajczesciej-zadawane-pytania%2Fpit%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_vH2z%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Praca zdalna zza granicy. Czy trzeba informować pracodawcę?
Rozliczenie spółki komandytowej w okresie przejściowym
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72