Rozliczenie podatkowe kar umownych/odszkodowań od przerwanych, niewykonanych lub wadliwie wykonanych kontraktów w czasie epidemii

Wielu przedsiębiorców może mieć wątpliwości czy w przypadku naprawy szkody lub zapłaty kary umownej, wartość kar będzie mogła zostać zaliczona przez nich do kosztów uzyskania przychodów. Odpowiedź na to pytanie nie jest bynajmniej oczywista. W większości powszechnie zawieranych między przedsiębiorcami kontraktów handlowych znajdują się klauzule dotyczące kar umownych m.in. z tytułu opóźnienia, niewłaściwego wykonania lub…

Kary umowne w dobie koronawirusa

W czasie pandemii wiele zobowiązań nie może być realizowanych zgodnie z zamierzeniami stron umowy. Obecna sytuacja wywołuje, więc sporo pytań przedsiębiorców. Jedni pytają czy mogą zostać naliczane kary umowne? Inni czy faktycznie istnieje obowiązek zapłaty kary umownej? Jeżeli tak, to czy nie można tej kary pomniejszyć z uwagi na zaistniałe okoliczności? Zapraszamy do lektury artykułu…

TARCZA 2.0 – ważne informacje o których każda firma składająca wniosek musi wiedzieć

W związku z licznym składaniem wniosków o finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw związanych ze zwalczaniem skutków epidemii poniżej zamieszczamy Państwu kilka informacji, które są istotne przy składaniu wniosków. Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej wysokość w ramach Tarczy Finansowej, oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), są rejestry publiczne…

Tarcza Finansowa 2.0 – kto może ubiegac się o preferencyjne finansowanie?

29.04.2020 od godziny 18.00 poprzez aplikacje bankowe można już składać wnioski o przyznanie pożyczek w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Na ten cel zostało przeznaczonych 100 miliardów złotych, głównie w formie preferencyjnych pożyczek, z których 75 proc. może zamienić się w bezzwrotną dotację. Tarczę Finansową realizuje bezpośrednio Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który natychmiast uruchomił program. Poniżej…

Jak rozliczyć podatkowo pomoc uzyskiwaną w ramach tarczy antykryzysowej?

Każdy przedsiębiorca obecnie rozważa skorzystanie lub już skorzystał (po spełnieniu określonych warunków) z dostępnej pomocy w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa „Tarcza antykryzysowa”). Pomoc ta jest bardzo potrzebna, gdyż wiele gałęzi gospodarki z dnia…

Doradztwo na rynku niemieckim

Tarcza antykryzysowa a pracownicy tymczasowi

W prasie pojawiły się doniesienia o rzekomym wykluczeniu pracowników tymczasowych z rządowego programu ochrony pracowników i przedsiębiorców zawartego w ramach Tarczy kryzysowej. Zatrudnieni przez agencje pracy martwią się o swoją przyszłość finansową i potencjalne zwolnienia. Czy rzeczywiście jest się czego bać? Kto powinien wystąpić o uzyskanie wsparcia od państwa dla pracowników tymczasowych? Ustawa o zmianie…

Likwidacja pracodawcy – z jakich rozwiązań prawnych może skorzystać likwidowany pracodawca?

Na łamach Gazety Prawnej pojawił się artykuł radcy prawnego Anny Błaszak opisujący likwidację pracodawcy oraz rozwiązania prawne, z których będzie mógł skorzystać likwidowany pracodawca. Zapraszamy do lektury! https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1469567,co-to-jest-likwidacja-pracodawcy-i-z-czego-moze-skorzystac-likwidowany-pracodawca.html

Przesunięty termin złożenia rocznego PIT za 2019 rok a co z terminem zapłaty podatku?

Ministerstwo Finansów w tzw. specustawie wskazało możliwość rozliczania rocznego PIT za 2019 rok aż do końca maja, a nie jak zawsze do 30 kwietnia. Późniejsze rozliczenie podatku PIT (wysłanie zeznania oraz wpłacenie należnego podatku) nie później niż w terminie do 31 maja 2020 r. będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika PIT tzw. automatycznego czynnego żalu.…

Jak prawidłowo zwolnić pracownika pracującego zdalnie?

Epidemia koronawirusa spowodowała, iż wielu pracodawców zmuszonych zostało do zwolnień swoich pracowników, w tym tych, którzy wobec zagrożenia epidemicznego pracują zdalnie. Pojawia się wówczas problematyczna dla pracodawców kwestia – jak złożyć pracownikowi wypowiedzenie, aby nie narażać się na negatywne konsekwencje? Należy zaznaczyć, iż nawet wadliwie złożone wypowiedzenie jest skuteczne – stosunek pracy ustaje po okresie…