AktualnościPodatki

Korzyści i zwolnienia już nie dla wszystkich. Zmiana Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej z Królestwem Niderlandów.

Udostępnij artykuł:

29 października wiceminister finansów Jan Sarnowski oraz ambasador Królestwa Niderlandów Daphne Bergsma podpisali Protokół zmieniający Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

?Dziś zaktualizowaliśmy i wzmocniliśmy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania łączącą Polskę i Niderlandy o najnowsze standardy, w tym przepisy ułatwiające zwalczanie oszustw podatkowych. Zmiany uniemożliwią nadużywanie polsko-holenderskiej umowy podatkowej, w tym nieuprawnione czerpanie korzyści przez ?puste? spółki. Protokół zabezpieczy również prawo Polski do opodatkowania zysku z obrotu udziałami spółek nieruchomościowych, których używa się aby uniknąć podatku od dochodu ze sprzedaży zlokalizowanych w Polsce nieruchomości?.

– mówił wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Jak podaje komunikat ze strony rządu zmiany do Konwencji wprowadzone Protokołem wynikają z prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki zwalczania oszustw podatkowych zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Są efektem aktywnego udziału Polski w pracach związanych nad projektem OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) oraz podpisania w czerwcu 2017 r. Konwencji MLI, która zawiera szereg rozwiązań uszczelniających obszar międzynarodowego opodatkowania i współpracy podatkowej.

Z uwagi na fakt, że przepisy Konwencji MLI nie wprowadziły bezpośrednich zmian do Konwencji między Polską a Królestwem Niderlandów, niezbędne było zawarcie Protokołu, który uwzględnia zarówno politykę podatkową Polski, jak i dorobek BEPS, w tym propozycje zawarte w Konwencji MLI w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego i zwalczania oszustw podatkowych.

Protokół zawiera także m.in.:

  • wprowadzenie klauzuli transparentnego podmiotu,
  • wdrożenie ogólnej klauzuli umownej przeciwko unikaniu opodatkowania (PPT),
  • nowe przepisy dotyczący stałego zakładu (permanent establishment),
  • wdrożenie klauzuli transparentnego podmiotu,
  • rozbudowanie zasad ustalania rezydencji podatkowej osób innych niż osoby fizyczne posiadające podwójną rezydencję podatkową.
„Estoński” CIT w Polsce – na czym polega, kto może skorzystać?
IP BOX – jak przygotować wniosek o interpretację podatkową by dawała ochronę?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72