AktualnościKadry i płacePrawo

Już od pierwszego stycznia będzie trzeba zgłosić umowę o dzieło do ZUS.

Udostępnij artykuł:

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek zobowiązany jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Jak stwierdziła minister pracy Marlena Maląg w wywiadzie dla Polskiego Radia: ,,Między innymi w pakiecie Tarczy jest wypłata świadczenia dla umów zleceń lub o dzieło, które do tej pory nie były rejestrowane, stąd wynika potrzeba zarejestrowania (…) Z drugiej strony powinniśmy, patrząc na swoją przyszłość, swoje przyszłe emerytury, rzeczywiście mieć oskładkowane”,

 

Z czego wynika obowiązek?

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach społecznych Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

 

Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS?

Zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów powstanie nowy formularz RUD. Za jego pomocą będzie można zrealizować obowiązek zawiadomienia ZUS o zawarciu umowy o dzieło, który obciąża każdego płatnika składek lub osobę fizyczną, jeżeli zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Oznacza to, że nie ma obowiązku informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło podmiot lub jednostka organizacyjna (np. stowarzyszenie fundacja, spółka prawa handlowego, itp.) jeżeli nie jest płatnikiem składek, tj. nie jest zobowiązany do zarejestrowania się w ZUS jako płatnik składek ze względu na brak obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego.
Osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło musi ją zgłosić bez względu na to czy jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

 

Pełna treść projektu jest dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.gov.pl/projekt/12340507/katalog/12740205#12740205

IP BOX – jak przygotować wniosek o interpretację podatkową by dawała ochronę?
Wybór terminu opodatkowania CIT przez spółkę komandytową (01 stycznia 2021 lub 01 maja 2021) – możliwości i obowiązki
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72