AktualnościPodatki

IP BOX – jak przygotować wniosek o interpretację podatkową by dawała ochronę?

Udostępnij artykuł:

Ilość interpretacji w zakresie IP Box, które możemy wyszukać na stronie Ministerstwa Finansów jest już imponująca. Bardzo dużo z nich jest pozytywna.
Ale nawet pozytywna interpretacji nie da całkowitej ochrony prawnej jeżeli interpretacja nie będzie udzielać odpowiedzi na prawidłowo napisany wniosek, który będzie przygotowany zgodnie ze wskazówkami poniżej.
Oczywiście jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z profesjonalnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku o interpretację dotyczącego ulgi IP Box – służymy wsparciem.

1. Rzeczywisty stan faktyczny
Prawda i tylko prawda – główna zasada przy przygotowywaniu wniosku o interpretację. Dlaczego to takie ważne?
Jeżeli podczas kontroli urząd skarbowy stwierdzi, że stan faktyczny różni się od tego wskazanego we wniosku, uzna, że interpretacja wydana została na podstawie zdarzenia, które nie miało miejsca. Tym samym interpretacja nie będzie wiążąca dla stron.

2. Zdarzenie przyszłe
Jeśli interpretacja będzie wydana przed tym co ma się dopiero wydarzyć, ochrona interpretacji jest pełna:
– brak zapłaty podatku;
– brak odsetek;
– brak odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.
– jeśli interpretacja będzie wydana po wydarzeniu jakie jest opisane w stanie faktycznym, ochrona interpretacji dotyczy:
– brak odsetek;
– brak odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

3. Jakie pytania są istotne?
a. Czy prace stanowią działalność badawczo-rozwojową?
Należy opisać czy i dlaczego prace wykonywane w ramach działalności stanowią prace badawczo-rozwojowe. Samo stwierdzenie, bez opisu i argumentacji, że prowadzone prace są pracami badawczo-rozwojowymi nie jest właściwe.
Dyrektor KIS uzna to za „pewnik” i jeżeli podczas kontroli urząd skarbowy uzna inaczej, uzyskana interpretacja nie będzie dawała mocy ochronnej.
b. Czy wytworzony utwór jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (kwalifikowanym IP)?
Obowiązuje zasada powyżej – we wniosku nie stwierdzamy, że wytworzone dzieło jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej tylko, pytamy po opisaniu i argumentacji czy wytworzone dzieło jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.
c. Czy koszty ponoszone w ramach działalności B+R są kosztami kwalifikowanymi, z litery a lub b wskaźnika nexus.
Jeden z głównych warunków w IP Box: koszty ponoszone na działalność badawczo-rozwojową muszą być kosztami kwalifikowanymi.
Jeżeli chce się skorzystać z IP BOX – trzeba ponosić koszty kwalifikowane. Nie każdy poniesiony wydatek będzie jednak za nie uznany. Stąd należy jak najbardziej szczegółowo opisać ponoszone koszty i uargumentować dlaczego powinny być uznane za koszty kwalifikowane.

Przygotowany wg wskazówek powyżej wniosek o interpretację w zakresie IP Box w przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi będzie zapewniał ochronę dla wnioskodawcy i pozwalał na bezpieczne zastosowanie 5% stawki podatku dochodowego.

Korzyści i zwolnienia już nie dla wszystkich. Zmiana Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej z Królestwem Niderlandów.
Już od pierwszego stycznia będzie trzeba zgłosić umowę o dzieło do ZUS.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72