AktualnościPodatkiRachunkowość

„Estoński” CIT w Polsce – na czym polega, kto może skorzystać?

Udostępnij artykuł:

Od 1 stycznia 2021 roku przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) umożliwiają skorzystanie z nowych metod opodatkowania dochodu ? ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych oraz tzw. Specjalnych Funduszy Inwestycyjnych.

Co to jest i w praktyce jak będzie takie rozwiązanie funkcjonować – o tym przeczytacie Państwo poniżej.

Miało być prosto, zachęcająco i z dużymi korzyściami dla przedsiębiorstw a wyszło jak zwykle. Inspiracją dla tych rozwiązań był model zastosowany z dużym powodzeniem w Estonii, jego polska adaptacja jest jednak znacznie bardziej skomplikowana.

Najważniejszą cechą „estońskiego” CIT jest:
1. możliwość odroczenia opodatkowania dochodów spółki kapitałowej do momentu wypłacenia zysku wspólnikom i wtedy niektóre formalności związane z rozliczaniem CIT zostaną uproszczone – do rozliczeń wystarczające będzie prowadzenie ewidencji rachunkowej, zgodnej z Ustawą o rachunkowości,
lub
2. naliczanie odpisów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu na rachunek specjalnego (funduszu) inwestycyjnego – rozliczenia podatku CIT pozostaną bez zmian, ale cel ekonomiczny wprowadzenia estońskiego CIT-u zostanie osiągnięty.

Ustawodawca stawia przed spółką chcącą skorzystać z ryczałtu jednak szereg wymagań mających związek z jej działalnością. Dotyczą one m.in.:
– maksymalnej wysokości przychodów (100 mln zł)
– wysokości nakładów na wynagrodzenia
– wysokości nakładów inwestycyjnych
– przewagi przychodów operacyjnych nad pasywnymi
– charakteru podmiotów będących wspólnikami (mogą to być tylko osoby fizyczne)
– zakazu posiadania przez spółkę udziałów w innych podmiotach gospodarczych
– inwestycji inwestować trzeba będzie w większym zakresie niż dotychczas. Wydatki na firmowy majątek powinny wzrosnąć przynajmniej o 15 proc. w dwuletnim okresie (nie mniej niż 20 tys. zł). Przy większych inwestycjach o 33 proc. w ciągu czterech lat (dolny limit to 50 tys. zł). Warunek inwestycyjny nie jest spełniony, gdy nabywane są wartości niematerialne i prawne, np. licencje czy patenty.

Od tych zasad są pewne odstępstwa, na przykład dla małych podatników. Jest też alternatywa dla nabycia środków trwałych: zwiększenie wydatków na wynagrodzenia.

O wyborze ryczałtu trzeba poinformować urząd skarbowy – do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym się na niego decydujemy.

Spółka, która zdecydowała się na rozliczanie podatku dochodowego w ramach „estońskiego” CIT jest opodatkowana na odrębnych zasadach przez 4 kolejne lata podatkowe. Po upływie tego czasu dochodzi do automatycznego przedłużenia alternatywnej metody opodatkowania o kolejne 4-letnie okresy, jeżeli tylko podatnik nadal spełnia kryteria kwalifikujące go do korzystania z ryczałtu.

Bardzo ważny przy ocenie bilansu korzyści i strat jest fakt, że rozliczanie na nowych zasadach wiąże się z utratą części preferencji podatkowych: ulg (np. ulga B+R, IP BOX), zwolnień, możliwości rozliczania strat czy odliczania darowizn.

Aby mieć pewność, że przejście na ryczałt odbędzie się z korzyścią dla spółki i jej wspólników, należy zatem przeanalizować wiele czynników, mających wpływ na ostateczny wymiar podatku. Przede wszystkim trzeba przeanalizować, czy wejście w estoński CIT jest opłacalne. Rozwiązanie to, bowiem nie zwalnia z podatku, ale jedynie odracza go w czasie.

Służymy Państwu wsparciem i zapraszamy do kontaktu w przypadku kiedy chcielibyście Państwo przeanalizować i zweryfikować czy możecie skorzystać z tego rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią https://atl-group.pl/kontakt/.

Czy przedsiębiorca może połączyć ulgę badawczo-rozwojową z IP BOX i dotacjami?
Korzyści i zwolnienia już nie dla wszystkich. Zmiana Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej z Królestwem Niderlandów.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72