AktualnościKadry i płace

Jakie będę kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń w 2021 roku?

Udostępnij artykuł:

W związku z podniesieniem od 1 stycznia 2021 r. płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł, zwiększają się kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Przypomnijmy, iż z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu tylko należności wymienione w art. 87 § 1 Kodeksu pracy:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary porządkowe

Po dokonaniu potrąceń pracownikowi nadal musi pozostać kwota w określonej wysokości:

– 100 proc. płacy minimalnej na dany rok po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
– 75 proc. płacy minimalnej na dany rok przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
– 90 proc. płacy minimalnej na dany rok przy potrącaniu kar pieniężnych nałożonych przez pracodawcę.

W przypadku potrąceń dobrowolnych, dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwotą wolną od potrąceń jest kwota w wysokości:

– minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wcześniej – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
– 80% tej kwoty – przy potrącaniu innych należności (art. 91 § 2 K.p.).

Kwota wolna od potrąceń jest kwotą netto. Wpływ na wysokość tej kwoty ma to, czy osoba zatrudniona:

– korzysta z ulgi PIT dla młodych, dzięki której od wynagrodzenia pracownika nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy;
jest uczestnikiem PPK,

Kwoty wolne od potrąceń oblicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2.800 zł.

Kwoty wolne od potrąceń dla pracowników zatrudnionych na część etatu podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.).
Wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2021 r. dla pracowników pełnoetatowych powyżej 26 lat, którzy zrezygnowali z PPK

Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”:
Wymiar etatu KUP podstawowe, PIT-2 KUP podstawowe, bez PIT-2 KUP podwyższone, PIT-2 KUP podwyższone, bez PIT-2
1/4 587,61 536,67 596,11 547,35
1/3 754,78 700,89 763,28 709,89
1/2 1.074,33 1.030,33 1.082,33 1.038,33
3/4 1.568,00 1.524,00 1.576,00 1.532,00
cały etat 2.061,67 2.017,67 2.069,67 2.026,67
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”
Wymiar etatu KUP podstawowe, PIT-2 KUP podstawowe, bez PIT-2 KUP podwyższone, PIT-2 KUP podwyższone, bez PIT-2
1/4 587,61 549,67 596,11 552,35
1/3 754,78 732,89 763,28 732,89
1/2 1.099,33 1.099,33 1.099,33 1.099,33
3/4 1.649,00 1.649,00 1.649,00 1.649,00
cały etat 2.198,67 2.198,67 2.198,67 2.198,67

 

Potrącanie kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”
Wymiar etatu KUP podstawowe, PIT-2 KUP podstawowe, bez PIT-2 KUP podwyższone, PIT-2 KUP podwyższone, bez PIT-2
1/4 528,85 483,00 536,50 492,62
1/3 679,30 630,80 686,95 638,90
1/2 966,90 927,30 974,10 934,50
3/4 1.411,20 1.371,60 1.418,40 1.378,80
cały etat 1.855,50 1.815,90 1.862,70 1.824,00
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”
Wymiar etatu KUP podstawowe, PIT-2 KUP podstawowe, bez PIT-2 KUP podwyższone, PIT-2 KUP podwyższone, bez PIT-2
1/4 528,85 494,70 536,50 497,12
1/3 679,30 659,60 686,95 659,60
1/2 989,40 989,40 989,40 989,40
3/4 1.484,10 1.484,10 1.484,10 1.484,10
cały etat 1.978,80 1.978,80 1.978,80 1.978,80

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”
Wymiar etatu KUP podstawowe, PIT-2 KUP podstawowe, bez PIT-2 KUP podwyższone, PIT-2 KUP podwyższone, bez PIT-2
1/4 440,71 402,50 447,08 410,51
1/3 566,09 525,67 572,46 532,42
1/2 805,75 772,75 811,75 778,75
3/4 1.176,00 1.143,00 1.182,00 1.149,00
cały etat 1.546,25 1.513,25 1.552,25 1.520,00
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”
Wymiar etatu KUP podstawowe, PIT-2 KUP podstawowe, bez PIT-2 KUP podwyższone, PIT-2 KUP podwyższone, bez PIT-2
1/4 440,71 412,25 447,08 414,26
1/3 566,09 549,67 572,46 549,67
1/2 824,50 824,50 824,50 824,50
3/4 1.236,75 1.236,75 1.236,75 1.236,75
cały etat 1.649,00 1.649,00 1.649,00 1.649,00

 

Potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”
Wymiar etatu KUP podstawowe, PIT-2 KUP podstawowe, bez PIT-2 KUP podwyższone, PIT-2 KUP podwyższone, bez PIT-2
1/4 470,09 429,34 476,89 437,88
1/3 603,82 560,71 610,62 567,91
1/2 859,46 824,26 865,86 830,66
3/4 1.254,40 1.219,20 1.260,80 1.225,60
cały etat 1.649,34 1.614,14 1.655,74 1.621,34
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”
Wymiar etatu KUP podstawowe, PIT-2 KUP podstawowe, bez PIT-2 KUP podwyższone, PIT-2 KUP podwyższone, bez PIT-2
1/4 470,09 439,74 476,89 441,88
1/3 603,82 586,31 610,62 586,31
1/2 879,46 879,46 879,46 879,46
3/4 1.319,20 1.319,20 1.319,20 1.319,20
cały etat 1.758,94 1.758,94 1.758,94 1.758,94
Niemieckie sądownictwo bierze pod lupę rynek opieki społecznej. Agencje pośrednictwa pracy wypłacą zaległe wynagrodzenia.
Przykłady kosztów związanych z wytworzeniem kwalifikowanego IP w rozliczeniu IP Box
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72