AktualnościPodatkiRachunkowość

Czy przedsiębiorca może połączyć ulgę badawczo-rozwojową z IP BOX i dotacjami?

Udostępnij artykuł:

Na początku od razu optymistycznie-  nie ma przeciwskazań co do połączenia i skorzystania z tych kilku wymiernych korzyści finansowych.

Mniej optymistycznie: skorzystanie z tych rozwiązań obwarowane jest wymogami:

Poniżej znajdziecie Państwo w pigułce co powinien wiedzieć przedsiębiorca, który prowadzi prace badawczo-rozwojowe, uzyskał dofinansowanie unijne, chciałby skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej (dalej: ulga B+R) i weryfikuje możliwości wykorzystania IP Box.
1. Prawo do skorzystania z odliczeń przewidzianych w ramach ulgi B+R oparte jest na wymogu prowadzenia prac rozwojowych lub badań. Nie jest ono uzależnione od osiągnięcia ekonomicznych korzyści w związku z działalnością B+R.
2. Ulgą związaną z wymiernymi efektami innowacyjnych przedsięwzięć jest natomiast IP BOX. Preferencja ta pozwala na obniżenie stawki podatku dochodowego do 5%, w przypadku uzyskania przez przedsiębiorcę dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (PWI). PWI będące źródłem dochodu musi powstać w ramach prowadzonych w firmie prac badawczo-rozwojowych.
3. Możliwe jest korzystanie przez przedsiębiorcę z ulgi B+R i IP BOX jednocześnie (tj. w tym samym roku), ale w odniesieniu do różnych prac badawczo-rozwojowych. Dla przykładu: w danym roku firma inżynierska prowadziła działania B+R, dzięki którym opracowała nowatorski silnik oraz działania B+R mające na celu opracowanie nowego systemu sterowania maszyną. Prace nad opracowaniem silnika zostały zakończone (produkt został opatentowany) i już w tym samym roku uzyskany dzięki sprzedaży licencji na produkcję silnika dochód będzie mógł być opodatkowany obniżoną stawką 5%, przewidzianą w ramach IP BOX. Z kolei prace nad systemem sterowania nie zostały zakończone, więc koszty kwalifikowane poniesione na te prace firma może odliczyć na podstawie ulgi B+R w zeznaniu za ten rok. W konsekwencji w tym samym roku podatkowym spółka skorzysta jednocześnie z ulgi B+R (w zakresie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego systemu sterowania) jak i z ulgi IP BOX (w zakresie dochodu ze sprzedaży licencji na produkcję silnika).
4. Koszty kwalifikowane można odliczyć od podstawy opodatkowania, jeśli nie zostały zwrócone przedsiębiorcy w żadnej innej formie. Za zwrot kosztów organy podatkowe uznają powszechnie dotacje na zakup sprzętu badawczego lub dopłaty do wynagrodzeń pracowników działu B+R. Przedsiębiorca nie może odliczyć tej części kosztów działalności B+R, której nie pokrył ze środków własnych. Tak więc, jeśli środki z dotacji pokryły 40% kosztów nabycia sprzętu badawczego, odliczyć będzie można 60% ceny sprzętu.
5. Z analogiczną zasadą mamy do czynienia w przypadku odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych albo tzw. wartości niematerialnych lub prawnych (WNiP). Mogą one być odliczane od podatku w części proporcjonalnej do wkładu przedsiębiorcy w nabycie środka lub WNiP. Przykładowo: jeśli przedsiębiorca uzyskał dotację w wysokości 40% na zakup specjalistycznej aparatury laboratoryjnej, natomiast pozostałe 60% pokrył ze środków własnych, może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych od 60% wartości aparatury.

Zatem podsumowując na końcu znowu bardziej optymistycznie:
Nie ma przeciwskazań do korzystania z ulgi B+R, IP BOX oraz dotacji jednocześnie, o ile oczywiście przedsiębiorca spełnia wymagania stawiane przed nim w przypadku każdego z tych instrumentów z osobna.

Zapraszamy Państwa do kontaktu:

  • obsługujemy kompleksowo pozyskiwanie ulgi B+R i IP Box,
  • prowadzimy księgowe rozliczenia podmiotów korzystających z IP Box,
  • posiadamy duże doświadczenie w realizacji takich projektów.
Przykłady kosztów związanych z wytworzeniem kwalifikowanego IP w rozliczeniu IP Box
„Estoński” CIT w Polsce – na czym polega, kto może skorzystać?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72