AktualnościDelegowanie Pracowników

Zmiany w delegowaniu pracowników

Udostępnij artykuł:

W dniu 28 czerwca 2018 r. została uchwalona dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która w sposób znaczący zmienia sytuację pracodawców delegujących pracowników do pracy za granicą.  Dyrektywa ta wejdzie w życie 30 lipca 2020 r., a do tej daty państwa członkowskie mają wprowadzić do swoich systemów prawnych odpowiednie regulacje wprowadzające dyrektywę. Do najistotniejszych zmian wprowadzonych dyrektywą należy:

 

  1. Ograniczenie stosowania prawa polskiego do polskich pracowników wykonujących pracę za granicą do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy). Po upływie powyższego okresu do pracowników będzie miało zastosowanie niemal w całości prawo miejsca wykonywania pracy. Jedynie zasady rozwiązania umów o pracę, regulacje dotyczące zakazu konkurencji i dodatkowych programów emerytalnych będą nadal podlegały polskiemu prawu

 

  1. konieczność wypłacania delegowanym pracownikom wynagrodzenia równego pensji pracownika lokalnego zgodnie z zasadą -równa płaca za taką samą pracę w tym samym miejscu. Obecne przepisy zobowiązują do wypłacania pensji minimalnej w kraju wykonywania pracy.  Zmiana będzie miała zastosowanie nie tylko do wynagrodzenia zasadniczego, ale także do wszelkich dodatków do wynagrodzenia, które otrzymują lokalni pracownicy na podstawie przepisów lokalnych czy obowiązujący układów zbiorowych pracy. Polscy pracodawcy delegujący swoich pracowników do innych państw członkowskich będą musieli zapewnić takim pracownikom również zakwaterowanie, diety oraz inne świadczenia związane z wykonywaniem pracy za granicą na zasadach obowiązujących w państwie, gdzie pracownicy wykonują pracę.
Wydatki na podróż służbową, które zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorców.
Monitoring poczty elektronicznej pracowników
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72