Aktualności

Dłuższe terminy i mniej formalności przy zmianie sposobu opodatkowania i płatności zaliczek na podatek

Udostępnij artykuł:

Dłuższe terminy i mniej formalności przy zmianie sposobu opodatkowania i płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Każdy kto pragnie zmienić sposób opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w 2019 roku ma trochę więcej czasu na podjęcie decyzji. Termin, do którego należy zdecydować i poinformować naczelnika urzędu skarbowego to 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód (art.9a ustawy o PIT). Zatem przedsiębiorca, który osiągnął pierwszy przychód w styczniu ma czas do 20 lutego. Wyjątkiem jest decyzja o wyborze karty podatkowej – wniosek w tej sprawie trzeba złożyć do 20 stycznia.
Oświadczenie może być złożone pisemnie lub za pośrednictwem CEIDG.
Dużo prościej niż w poprzednich latach zmienimy też sposób opłacania zaliczek. Przedsiębiorca przed zapłatą pierwszej zaliczki wybiera czy będzie korzystał z zasad ogólnych, metody uproszczonej czy zaliczek kwartalnych i stosuje je w trakcie roku (art. 44 ust.3-6i ustawy o PIT). Nie trzeba składać oświadczeń-o swoim wyborze poinformuje wypełniając pozycję rozliczenia rocznego.
To tylko część ułatwień wprowadzonych ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 poz. 2244). O kolejnych wartych uwagi będziemy Państwa informować w kolejnych wpisach.

Zmiany przepisów dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzeń za pracę.
Podatek liniowy a świadczenie usług dla byłego pracodawcy.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72