AktualnościKadry i płacePrawo

Zmiany przepisów dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzeń za pracę.

Udostępnij artykuł:

Od stycznia 2018 r. zmieniły się przepisy w zakresie formy wypłacania wynagrodzenia pracownikom, z czym związana jest konieczność spełnienia obowiązków informacyjnych wobec pracowników. Według nowych przepisów zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia w formie przelewu, a wypłata gotówkowa może być dokonywana jedynie na wniosek pracownika.

Artykuł 86 par. 3 kodeksu pracy otrzymał nowe brzmienie: Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Mając powyższe na uwadze konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania.

Ponadto jeżeli jakikolwiek składnik wynagrodzenia był płatny w formie gotówkowej, to należy pamiętać o przepisach przejściowych, które wymagają, aby pracodawca do 22 stycznia 2019 r. poinformował, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych (czyli gotówkowo), o obowiązku:

1)       podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo

2)       złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracownik podaje pracodawcy numer rachunku płatniczego albo składa pracodawcy wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy ww. informacji. Do dnia wybrania przez pracownika jednego z dwóch ww. sposobów pracodawca nadal może wypłacać wynagrodzenie w formie gotówkowej.

Podwyższenie limitów uprawniających do stosowania uproszczeń w księgach rachunkowych
Dłuższe terminy i mniej formalności przy zmianie sposobu opodatkowania i płatności zaliczek na podatek
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72