Aktualności

Likwidacja OFE w styczniu 2020 r. Jak przenieść środki do ZUS lub IKE?

Udostępnij artykuł:

26 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (dalej OFE) na indywidualne konta emerytalne (dalej IKE). Zgodnie z treścią komunikatu ministerstwa przepisy nowelizacji mają wejść w życie 1 czerwca 2020 r. Dotychczasowi członkowie OFE staną przed wyborem, czy przetransferować środki do IKE czy też do ZUS. Pieniądze z OFE zostaną przekierowane na IKE w sposób „automatyczny”. Natomiast przeniesienie środków do ZUS będzie wymagało wypełnienia specjalnej deklaracji. Jej niezłożenie oznaczać będzie wybór rozwiązania IKE.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej rządu:

– Opcją domyślną dla członków OFE będą Indywidualne Konta Emerytalne – w tym przypadku od środków zgromadzonych w OFE pobrana zostanie 15%-owa opłata przekształceniowa. Środki zgromadzone na IKE będą w całości prywatne i dziedziczone. Będzie je można wypłacić jednorazowo lub w ratach, bez podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego, zgodnie z pierwotnymi celami reformy z 1999 r.
Opłata jest „elementem sprawiedliwości”, bo emerytury wypłacane przez ZUS są opodatkowane, a pieniądze wypłacane z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego – nie. Bez opłaty przekształceniowej środki z IKE byłyby uprzywilejowane.
Alternatywą dla opcji z IKE będzie przekazanie środków do ZUS, wtedy nie zostanie od nich pobrana opłata przekształceniowa, ale pieniądze nie będą dziedziczone.
Członek OFE będzie mógł złożyć deklarację o przeniesieniu środków do ZUS. Niezłożenie deklaracji oznacza wybór opcji domyślnej z IKE.
Oszczędności w Otwartych Funduszach Emerytalnych ma ok. 15,8 mln Polaków, którzy odłożyli na nich ok. 162 mld zł.?

A zatem najważniejszymi kwestiami, które należy wziąć po uwagę przy podejmowaniu decyzji gdzie ulokować środki pieniężne są, z jednej strony konieczność uiszczenia 15%-owej opłaty przekształceniowej (przy wyborze opcji IKE), a z drugiej brak dziedziczenia środków i opodatkowanie comiesięcznego świadczenia normalną stawką podatku dochodowego (przy wyborze opcji ZUS). Wzór deklaracji o przejściu do ZUS i przekazaniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS zostanie określony w rozporządzeniu. W przypadku „domyślnej” opcji przeniesienia środków do IKE opłata przekształceniowa ma zostać uiszczona w dwóch ratach: 7,5 proc. wartości w 2020 roku i drugie 7,5 proc. w 2021 roku.

– Decyzję w tej sprawie będzie można podjąć od 1 stycznia 2020 roku do 28 lutego 2020 roku – powiedział rzecznik prasowy resortu inwestycji i rozwoju Stanisław Krakowski. Dodał, że transfer środków do IKE nastąpi 1 lipca przyszłego roku.

Środki przekazane do IKE będą inwestowane przez te same firmy, co dotychczas w OFE. Różnica polega na tym, że będzie można nimi samodzielnie dysponować jeszcze przed emeryturą. Istnieje możliwość wypłacenia całej gotówki w wieku 60 lat, albo pozostawienia środków na późniejszy okres i comiesięcznego pobierania dodatku do emerytury z ZUS.

-System emerytalny w najbliższych latach oparty będzie na następujących filarach:

– Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – dobrowolne, prywatne i kapitałowe;

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);

– Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK);

– Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Przyjęto również, że zarządzaniem środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) będzie się zajmowało TFI Polskiego Funduszu Rozwoju SA (obecnie jest to ZUS). Zmiana jest uzasadniona, bo do FRD trafią środki z OFE przeniesione do ZUS. W efekcie zmieni się struktura Funduszu Rezerwy Demograficznej, która umożliwi zarządzanie środkami FRD w celach inwestycyjnych, z korzyścią dla polskiej gospodarki.- czytamy dalej na stronie rządu.

Nowe przepisy dotyczące świadectwa pracy.
Przelew jako dowód zakupu. Nowa interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72