AktualnościPodatkiRachunkowość

Co to jest procedura unijna VAT OSS, czyli rozliczanie unijnego VAT w polskim urzędzie skarbowym…

Udostępnij artykuł:

Czym jest VAT OSS?

Sprzedaż towarów lub usług elektronicznych na rzecz osób fizycznych z innego kraju UE wiąże się dla przedsiębiorcy z licznymi obowiązkami podatkowymi. W celu ułatwienia wypełniania tych obowiązków, dotychczas w polskim systemie prawnym funkcjonował mały punkt kompleksowej obsługi- VAT MOSS (Mini One Stop Shop), który dotyczył sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych.

Od 1 lipca 2021 roku wraz z tzw. pakietem VAT e-commerce weszły w życie przepisy rozszerzające zakres tych usług również o  wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość  dla podmiotów prywatnych z krajów UE . W ten sposób powstał punkt kompleksowej obsługi VAT OSS (One Stop Shop – OSS).

Warto zauważyć, że tym samym przedmiotowa zmiana wprowadza do ustawy o VAT dotychczas niefunkcjonujące w polskim prawodawstwie pojęcie, jakim jest wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) zastępując dotychczasową sprzedaż wysyłkową towarów (z i na terytorium kraju).

Na czym polega zmiana?

Do dnia 1 lipca 2021  przedsiębiorcy, którzy sprzedawali towary na odległość  osóbom fizycznych z  innych krajów UE powyżej określonego limitu, który w zależności od państwa członkowskiego  wynosił 25 000 x 100 000 euro, mieli obowiązek rejestracji i zapłaty podatku VAT w państwie członkowskim kupującego. Wiązało się to również z obowiązkiem rozliczania VAT w innym kraju UE (często w wielu), co z kolei wymagało od przedsiębiorcy korzystania z usług biur rachunkowych na terenie kraju odbiorcy towarów.

W ramach nowelizacji ustawy o VAT progi te zostały zastąpione nowym ujednoliconym na poziomie UE progiem, który wynosi 10 000 euro netto  (sprzedaży wysyłkowej w konkretnym kraju w danym roku kalendarzowym). Dla polskich przedsiębiorców równowartość ten kwoty została ustanowiona na             42 000 zł.

Przedsiębiorcy dokonujący WSTO poniżej tego progu, mogą rozliczać VAT według krajowych zasad w swoim państwie (państwie członkowskim w którym posiadają siedzibę).

Jeżeli natomiast wartość sprzedaży zagranicznej przekroczy tak określony próg, przedsiębiorca nie będzie już musiał dokonywać rejestracji jako podatnik VAT w każdym państwie konsumpcji ani rozliczać podatku oddzielnie w każdym z tych państw. Podatnik w takiej sytuacji będzie miał możliwość rejestracji w państwie identyfikacji w ramach systemu OSS, co umożliwi mu rozliczenie całej sprzedaży WSTO w jednym, polskim urzędzie skarbowym (analogicznie dla podatników mających siedzibę w innym państwie UE). Nie ma przy tym znaczenia prowadzenie sprzedaży do kilku krajów UE, a rejestracja do VAT OSS jest dobrowolna.

Kogo dotyczy?

Procedura unijna OSS skierowana jest do:

  1. firm mających siedzibę w Unii Europejskiej dokonujących:
  • transgranicznych dostaw usług dla osób fizycznych, na terytorium innego państwa unijnego, niż to, w którym sprzedawca ma siedzibę,
  • sprzedaży towarów na odległość do krajów unijnych.
  1. firm niemających siedziby w UE dokonujących sprzedaży towarów na odległość nabywcom z UE,
  2. operatorów elektronicznych interfejsów (mających siedzibę w UE lub poza UE) ułatwiających dostawę towarów (tzw. uznani dostawcy) dokonujących:
  • sprzedaży towarów na odległość w UE,
  • niektórych krajowych dostawy towarów.

Jak się zarejestrować?

W celu rozliczania podatku VAT w ramach procedury OSS podatnik musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Rejestracja do VAT OSS odbywa się za pośrednictwem formularza VIU-R przeznaczonego dla OSS. Po weryfikacji zgłoszenia organ przesyła do podatnika komunikat o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do procedury szczególnej.

Przedsiębiorca może dokonać rejestracji do VAT OSS w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, w związku z którą przekroczono limit sprzedaży.

Podsumowując, wprowadzenie procedury VAT OSS stanowi rozszerzenie dotychczas funkcjonującego systemu VAT MOSS. Zmiana oferuje przedsiębiorcom z krajów UE prostszy sposób na dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku VAT w sytuacji prowadzenia sprzedaży zagranicznej. Procedura VAT OSS to jedno z nowych uproszczeń, wprowadzonych w ramach tzw. pakietu e-commerce.

IP BOX – niekorzystnych interpretacji coraz więcej…
Odmowa dofinansowania z FGŚP? Sprawdź jak zaskarżyć decyzję. Postanowienie NSA.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72