AktualnościKadry i płacePrawo

Kogo i co skontroluje Państwowa Inspekcja Pracy w 2020 roku?

Udostępnij artykuł:

Zgodnie z programem Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2020 przewidziane zostały 72.000 kontroli u pracodawców. Inspektorzy kontrolować będą m. in. zasadność zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, stosowanie minimalnej stawki za wynagrodzenie, czas pracy w korporacjach, jak również legalność pracy cudzoziemców, pracę agencji zatrudnienia oraz przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych. Kontrole przewidziane zostały przede wszystkim w branżach budowlanej, handlowej, obróbki mięsa, leśnictwa, opieki zdrowotnej, agencjach pracy tymczasowej i u pracodawców użytkowników.
W 2020 roku kontroli podlegać będzie zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach odpowiadających umowie o pracę. W kontrolowanych firmach inspektorzy dokonają oceny warunków świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia oraz o dzieło, a także umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (m. in umowy o świadczenie usług). Poza tym kontrole zostaną ukierunkowane m.in. na sprawdzenie przestrzegania przepisów o czasie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji państwowej, a także w podmiotach korporacyjnych.
Kontroli podlegać będzie również prawidłowość delegowania pracowników na terytorium i z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zatrudnienie cudzoziemców, działalność agencji zatrudnienia i przestrzeganie prawa wobec pracowników tymczasowych. W 2020 roku inspektorzy podejmą również kontrole w agencjach zatrudnienia prowadzonych przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.
W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych do najnowszych zadań inspekcji pracy należą również weryfikacje prawidłowego przestrzegania przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Kontrole w tym zakresie były już podejmowane w 2019 r., jednakże w tym roku PIP – w związku z rozszerzeniem kręgu podmiotów zobowiązanych do wdrożenia planów – planuje znacznie większa aktywność kontrolną w zakresie realizacji obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK, umów o zarządzanie PPK oraz obowiązku dokonywania wpłat do PPK.
Kontrole PIP w 2020 roku obejma ponadto placówki handlowe weryfikując prawidłowość w stosowaniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, jak również sprawdzi nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń osobom zobowiązanym do alimentacji (wykonywanie pracy bez umowy, zaniżanie wynagrodzeń w celu uniknięcia potrąceń).

Duża podwyżka wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2020 roku.
Kiedy wydatki na organizację imprez pracowniczych nie będą kosztami uzyskania przychodu?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72