AktualnościPodatki

Kiedy wydatki na organizację imprez pracowniczych nie będą kosztami uzyskania przychodu?

Udostępnij artykuł:

Zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego z 6 listopada 2019 r. (sygn. akt II FSK 1359/19) wydatki związane z organizacją imprez, których głównym celem jest promowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników, mogą stanowić dla przedsiębiorstwa koszty uzyskania przychodów, jednakże wyłącznie w części dotyczącej pracowników firmy, ich rodzin, emerytów (byłych pracowników) oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.
W analizowanym przez Sąd Administracyjny stanie faktycznym spółka zorganizowała imprezę będącą elementem programu promowania wśród pracowników zdrowego stylu życia. Zaproszono pracowników firmy, ich rodziny, pracowników agencji pracy tymczasowych świadczących pracę na rzecz spółki na podstawie umowy zlecenia oraz emerytowanych pracowników spółki. Dodatkowo gośćmi imprezy były organizacje wspierane przez spółkę w ramach działalności zespołu zajmującego się wspieraniem rozwoju społeczności lokalnej oraz ich podopieczni, m.in ZHP, Grupa Ratownictwa PCK, Fundacja Pomocy Dzieciom z okolicznej miejscowości. W ramach imprezy zaproszeni goście korzystali z jedzenia i napojów przygotowanych przez wynajętą firmę cateringową.
Zdaniem spółki przedmiotowe wydatki (impreza finansowana była ze środków obrotowych) można zaliczyć jako koszty uzyskania przychodów. Wskazano na art. 15 ust. 1 ustawy o CIT umożliwiający zaliczenie wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że zachodzi związek kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Wyrok Sądu Administracyjnego potwierdził interpretację spółki jedynie w części, przyznając słuszność wcześniejszej interpretacji ministra finansów. Zgodnie z treścią interpretacji indywidualnej ministra „wydatki związane są niewątpliwie z prowadzoną działalnością podatnika i mają na celu zintegrowanie załogi, co przyczyni się do efektywniejszej pracy i ostatecznie przełoży się na wielkość osiągniętych przez spółkę przychodów”, ale tylko w części przypadającej na pracowników, w tym pracowników tymczasowych, członków rodzin, emerytów, zleceniobiorców oraz przedstawicieli korporacji.
Tym samym interpretacja wykluczyła z kosztów uzyskania przychodu nakłady poniesione na organizację imprezy w części przypadającej na pozostałych gości, czyli np. przedstawicieli organizacji społecznych. Organ podniósł, że nie będą oni w żaden sposób powiązani gospodarczo ze spółką, a więc trudno przyjąć, że ich obecność przyczyni się do uzyskania przychodu albo zachowania lub zabezpieczenia jego źródła.

Kogo i co skontroluje Państwowa Inspekcja Pracy w 2020 roku?
Nieodpłatne nabycie majątku nieprzerejestrowanych spółek przez Skarb Państwa niezgodne z konstytucją.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72