Aktualności

Przedsiębiorcy będą mogli nadal podpisywać pliki JPK danymi autoryzującymi

Udostępnij artykuł:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w ubiegłym roku mogły wysyłać elektronicznie pliki JPK bez użycia kosztownego kwalifikowanego podpisu elektronicznego czy Profilu Zaufanego. Minister Finansów w rozporządzeniu  w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane udostępnił dla nich dodatkowy sposób- podpis zestawem danych autoryzujących obejmujących:

-identyfikator podatkowy NIP albo PESEL,

– imię (pierwsze) i nazwisko,

– datę urodzenia,

– kwotę przychodu (wykazaną w odpowiednim zeznaniu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi, albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z  zeznań lub obliczeń).

Pierwotnie możliwość ta miała działać tylko do końca 2018 ale rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018 poz.2501) zlikwidowało to ograniczenie czasowe i można korzystać z niego bezterminowo.

Tą dobrą nowinę podało też Ministerstwo Finansów na swojej stronie podatki.gov.pl:

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/wyjasnienia/podpisywanie-jpk_vat-kwota-przychodu-w-2019-roku/ =

Do 31 stycznia termin na decyzję o niewypłacaniu świadczenia urlopowego lub nietworzeniu ZFŚS.
Podwyższenie limitów uprawniających do stosowania uproszczeń w księgach rachunkowych
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72