AktualnościPodatki

Przesunięty termin złożenia rocznego PIT za 2019 rok a co z terminem zapłaty podatku?

Udostępnij artykuł:

Ministerstwo Finansów w tzw. specustawie wskazało możliwość rozliczania rocznego PIT za 2019 rok aż do końca maja, a nie jak zawsze do 30 kwietnia.

Późniejsze rozliczenie podatku PIT (wysłanie zeznania oraz wpłacenie należnego podatku) nie później niż w terminie do 31 maja 2020 r. będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika PIT tzw. automatycznego czynnego żalu.

Jeśli jednak z rozliczenia rocznego wyjdzie niedopłata to… podatek należy wpłacić do końca kwietnia 2020, bo inaczej będzie trzeba zapłacić również karne odsetki.

W ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) nie ma bowiem przepisów, które – w przypadku, gdy z zeznania PIT będzie wynikać kwota do zapłaty ? wydłużony zostaje termin zapłaty tego podatku.

Pojawia się zatem pytanie – jakie wsparcie podatnicy podatku PIT z racji szczególnego okresu otrzymali ze strony rządu?

Ministerstwo Finansów podkreśla, że daje więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie zeznania i przesłanie go do urzędu skarbowego.

Czy jednak prawdziwą ulgą nie jest przesunięcie terminu zapłaty podatku do 31 maja 2020? Zresztą takie właśnie rozwiązanie zostało wprowadzone dla podatników CIT.

Niestety przedsiębiorcy rozliczający się jako podatnicy PIT padli najprawdopodobniej ofiarą tego, że nie mają odrębnej ustawy dotyczącej rozliczania podatku dochodowego z działalności gospodarczej i tym samym Ministerstwo musiałoby się zdecydować na przesunięcie wszystkim podatnikom PIT terminu na zapłatę podatku rocznego za 2019 rok.

Niestety wprowadzone rozwiązanie dodatkowo spowodowało zamieszanie, gdyż wielu przedsiębiorców otrzymując informację o przełożeniu terminu złożenia rozliczenia rocznego PIT założyło pewnie z automatu, że bez żadnych konsekwencji mogą także podatek zapłacić do 31 maja 2020.

Tak jednak nie jest jak powyżej zostało wskazane.

Zatem przedsiębiorcy rozliczający się z podatku PIT mogą złożyć zeznanie roczne za 2019 rok do końca maja 2020, ale zapłacić podatek powinni do 30 kwietnia 2020. Zapłata podatku po tym terminie będzie się wiązać z zapłatą odsetek.

AKTUALIZACJA 20.04.2020: „Opłacenie należności do końca maja nie pociągnie za sobą żadnych odsetek. W Ministerstwie Finansów jest przygotowywane odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie” – taką informację przekazał Paweł Jurek rzecznik Ministerstwa Finansów w rozmowie z PAP.

Likwidacja pracodawcy – z jakich rozwiązań prawnych może skorzystać likwidowany pracodawca?
Jak prawidłowo zwolnić pracownika pracującego zdalnie?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72