AktualnościPodatkiRachunkowość

Strategia podatkowa ? tylko obowiązek czy może jednak przydatny dokument?

Udostępnij artykuł:

Każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie biznesu wiąże się (ze względu na liczne zmiany w przepisach podatkowych i niejednolitą linią interpretacyjną) z ryzykiem potencjalnie ciążących na podatnikach sankcjach finansowych, karno-skarbowych, a nawet stricte karnych.

Czy zatem strategia podatkowa a także właściwie wdrożone i funkcjonujące procedury podatkowe pozwalają na prawidłowe obliczenie zobowiązań publicznoprawnych i zmniejszenie ryzyka podatkowego ze względu na błędy w funkcjonowaniu organizacji, przepływie informacji, nieprawidłowej interpretacji przepisów, itd.?

I tak i nie?

Strategia podatkowa ” obowiązek”

Jak już pisaliśmy na naszym blogu, od 1 stycznia 2021 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) zobowiązała do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o stosowanej strategii podatkowej:

  • podatników podatku CIT o przychodach przekraczających 50 mln Euro w roku podatkowym,
  • podatkowe grupy kapitałowe bez względu na wielkość przychodów.

Nie przewidziano przepisów przejściowych, dlatego w/w podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i opublikowania strategii podatkowej już za 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2021 r.

W ustawie wskazano elementy, które powinna zawierać poprawnie przygotowana strategia podatkowa:

  • informacje na temat dobrowolnych form współpracy przedsiębiorstwa z organami KAS – Krajowej Administracji Skarbowej;
  • stosowana przez firmę procedura podatkowa w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • procedury podatkowe w zakresie czynności wykonywanych na terenie Polski;
  • planowane przez przedsiębiorstwo działania restrukturyzacyjne, które mogą wpłynąć na procedury podatkowe stosowane w organizacji;
  • zestawienie wniosków, które przedsiębiorstwo złożyło w celu uzyskania interpretacji podatkowej (takie interpretacje mogą dotyczyć np. sposobu, w jaki ma być prowadzona polityka podatkowa firmy) lub Wiążącej Informacji Stawkowej;
  • rozliczenia przeprowadzane przez przedsiębiorstwo na terytoriach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową (informacje te obejmują np. stosowane przez firmę procedury podatkowe w tym zakresie).

Katalog nie jest zbiorem zamkniętym i powinien zostać poszerzony o wszelkie istotne informacje oraz procedury podatkowe, na których oparta jest polityka podatkowa firmy.

Skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego może okazać się niezbędne, gdyż niepełna strategia podatkowa może zostać zakwestionowana przez organy podatkowe.

Strategia podatkowa ” przydatny dokument”

Dzięki odpowiednio przygotowanej i funkcjonującej strategii podatkowej firma jest w stanie w sposób zaplanowany, transparentny i przewidywalny, prowadzić swoją politykę podatkową, która nie tylko ma duży wpływ na właściwe postrzeganie przez organy podatkowe, ale przede wszystkim na sytuację, wyniki finansowe i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.

Uporządkowanie procesów, które generują dane podatkowe a także tych dotyczących stricte rozliczeń podatkowych może procentować w firmie.

Zatem warto by na przygotowanie strategii podatkowej poświęcić trochę czasu i przy okazji skorygować lub zoptymalizować pewne procesy związane z rozliczeniami podatkowymi w firmie.

Czasu pozostało już niewiele, ponieważ kwestie podatkowe i procesy z nimi związane w firmach bywają często niezwykle zawiłe i skomplikowane. Samo przygotowanie strategii podatkowej może sprawić wiele trudności i być czasochłonne.

Zachęcamy do współpracy w tym zakresie z naszą kancelarią. Opracowaliśmy już dla niektórych naszych Klientów strategie podatkowe i jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnych. Dodatkowo w ramach zlecenia przygotowania strategii podatkowej możemy również przygotować Państwu procedury podatkowe, które pozwolą zabezpieczyć właścicieli firm/członków zarządu przed odpowiedzialnością z Kodeksu Karno-Skarbowego . która może być bardzo dotkliwa.

SOKA BAU ? kasa urlopowa dla branży budowlanej w Niemczech.
Więź rodzinna dobrem osobistym – nowelizacja kodeksu cywilnego.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72