AktualnościPodatki

Ulga badawczo-rozwojowa platforma internetowa

Udostępnij artykuł:

Spółka prowadzi działalność w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej, która za pośrednictwem Platformy internetowej, dostarcza swoim klientom rozwiązania w zakresie usprawnienia zarządzania procesami logistycznymi firm. Platforma ta jest swojego rodzaju oprogramowaniem, które dostarcza usługi/produkty klientom. Platforma nie jest własnością Wnioskodawcy, lecz innego podmiotu z grupy kapitałowej, jednakże do Wnioskodawcy należy obowiązek jej rozwoju. Koszty poniesione na rozwój platformy ponosi Wnioskodawca wspólnie z całą grupą kapitałową. Wnioskodawca rozwija platformę poprzez działalność w 4 zespołach programistów. Pierwszy z nich, prowadzi procesy polegające na wzbogaceniu, modyfikacji oraz zmiany kodów źródłowych w obszarze platformy. Drugi zespół, wykonuje testy rozwiązań wprowadzonych przez zespół pierwszy. Trzeci zespół, odpowiedzialny jest za tworzenie i modyfikowanie programów zapewniających komunikację platformy z systemami klientów, natomiast czwarty zespół ma za zadanie wdrażanie klienta na platformę poprzez tworzenie i modyfikacje kodu źródłowego platformy w celu dostosowania jej do wymagań klienta.
Pytanie Spółki dotyczy, czy działania które wypełniają poszczególne zespoły mieszczą się w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Na to pytanie Organ odpowiada negatywnie twierdząc , że pracę wszystkich zespołów, w żadnym razie nie wypełniają ustawowej definicji działalności rozwojowej z uwagi na brak pracy twórczej. Nie można zakwalifikować do prac twórczych działalności polegającej na wprowadzaniu zmian/modyfikacji na potrzeby wymagań klientów w już wcześniej utworzonej platformie. Dodatkowo organ stwierdził ,że – jak wynika z opisu sprawy produkty w postaci ofertowych usług już istnieją a prace inżynieryjno-deweloperskie będące odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie klientów zdaniem tut. Organu są to prace obejmujące zmiany wprowadzane do istniejących usług/produktów. Są to zatem inne operacje w toku, które ustawodawca wyłączył z definicji prac rozwojowych. Operacje te, choć mogą prowadzić do ulepszenia istniejących produktów, nie są działalnością polegającą na łączeniu dostępnej wiedzy w celu wytworzenia nowych zmienionych lub ulepszonych produktów ale mieszczą się w pojęciu rutynowych i okresowych zmian dokonywanych w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez klienta. Skoro więc, organ stwierdził, że działalność tych zespołów nie jest działalnością rozwojową, spółka nie ma prawa do zaliczanie wydatków poniesionych na te prace jako koszt kwalifikowany.
https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=499448&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Zmiany w podatku VAT od 01 lipca 2020 – cz.1
Korekta VAT z tytułu ulgi na złe długi – dłużnik w postepowaniu upadłościowym lub w trakcie likwidacji
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72