AktualnościPodatkiRachunkowość

VAT od dostaw towarów w ramach Unii Europejskiej – zmiany od 1 lipca 2020

Udostępnij artykuł:

W kolejnym wpisie o zmianach w ustawie VAT, które weszły 01 lipca 2020 chcemy Państwu opisać zmiany dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Od 1 lipca 2020 wszyscy podatnicy w zakresie dostaw wewnątrzwspólnotowych muszą się stosować do przepisów znowelizowanej ustawy o VAT, zgodnej z dyrektywą unijną.
Nowelizacja ustawy o VAT implementuje przepisy dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r.

Do 01 lipca 2020 podatnicy polscy nie musieli spełniać nowych warunków stosowania 0% stawki dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Jednakże od 01 lipca 2020 aby zastosować stawkę 0% VAT zgodnie z dyrektywą i zmienionymi przepisami ustawy VAT, wymogiem jest, by nabywca w państwie UE miał ważny numer VAT UE (nadany w innym kraju UE niż Polska) oraz by złożył w swoim kraju prawidłową informację podsumowującą. Gdy te warunki będą spełnione, polski dostawca będzie mógł zastosować stawkę 0% VAT.

Dotychczas niedotrzymanie tych warunków nie pozbawiało prawa do 0% stawki VAT. Od 01 lipca 2020 podatnik, który nie spełni powyższych warunków, nie będzie miał prawa do zastosowania zerowej stawki VAT.
Aby wypełnić nałożone na podatników nowe obowiązki warto pamiętać by numer VAT UE był podawany na stałe (przy każdej transakcji) w zamówieniach kontrahentów.

Dodatkowo w zmianie do ustawy VAT nałożono od 01 lipca 2020 nowe wymogi dotyczące dokumentowania WDT. Unijne rozporządzenie 2018/1912 (art. 45a) nakłada obowiązek posiadania:
– dwóch niesprzecznych ze sobą dowodów potwierdzających wywóz towaru z terytorium kraju,
albo
– gdy nabywca odpowiada za transport – pisemnego oświadczenia nabywcy, że towar został wywieziony.

Proszę mieć na uwadze, że unijne rozporządzenie nie zastępuje warunków ustawowych obowiązujących już w ustawie VAT – ma jedynie charakter uzupełniający (art.42 ustawy o VAT bowiem się nie zmienił). Może być jednak stosowane, gdy podatnik nie spełnia wymogów krajowych.

Niestety praktyka organów podatkowych nie jest jednolita w tym zakresie. Czasem wystarczy faktura i dokument przewozowy, a czasem urzędy skarbowe żądają kolejnych dokumentów na potwierdzenie dokonania transakcji wewnątrzunijnej.
W razie sporu z organami podatkowymi w tym zakresie na pewno istotne jest, by dokumenty były kompletne – na dokumentach transportowych np. powinny znajdować się podpisy i pieczęcie stron i przewoźnika.

Z racji swojego doświadczenia nasza kancelaria podatkowa w grupie ATL służy Państwu pomocą gdyby się pojawiły wątpliwości w zakresie stosowania znowelizowanych przepisów w powyższym zakresie.

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – termin 13.07.2020!
Zmiany w podatku VAT od 01 lipca 2020 – cz.1
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72