AktualnościKadry i płacePodatkiPrawo

Zerowy PIT dla pracowników do 26 roku życia – aspekty rozliczeniowe

Udostępnij artykuł:

W związku z wejściem nowych przepisów dotyczących braku obowiązku pobierania podatku dochodowego od wynagrodzeń osób do 26 roku życia poniżej poruszamy ważne aspekty w kontekście rozliczeń.

1. Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić wraz z pensja każdemu pracownikowi poniżej 26. roku życia całość „zaoszczędzonej” zaliczki na PIT?

W przepisach brak jest wprost wskazania, że pracodawca ma obowiązek zapłaty pracownikowi, tego co „zaoszczędził”, dzięki wprowadzeniu PIT 0, ale z analizy dotyczącej tego zwolnienia należy wywnioskować, że pracownik powinien uzyskać tę kwotę.

W tym roku, aby pracodawca nie odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy, koniecznym jest, aby pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o tym, że jego przychody będą w całości zwolnione od podatku na podstawie przepisu stanowiącego o tym zwolnieniu PIT 0 dla osób do 26 roku życia. Pracodawca, który w 2019 r. otrzyma takie oświadczenie nie będzie pobierał zaliczek na podatek, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia (czyli jak oświadczenie będzie złożone w sierpniu, to od września pracodawca nie będzie odprowadzał zaliczek) do końca miesiąca, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26. rok życia. Jeśli pracownik nie złoży takiego oświadczenia, to zwrot podatku z tytułu ulgi pracownik otrzyma w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Z powyższego wynika, więc że kwoty niepobranych zaliczek na podatek dochodowy należą się pracownikowi, ponieważ nawet nie składając w tym roku ww. oświadczenia, to i tak to pracownik otrzyma zwrot pobieranych zaliczek od Urzędu Skarbowego. Uzasadnienie wprowadzenia PIT 0 dla młodych, było też takie, że to pracownicy mają osiągać dzięki temu większe wynagrodzenie. Tym samym kwota nieuiszczonej zaliczki na podatek dochodowy powinna zostać przekazana pracownikowi.

Zaznaczamy, że od 1 stycznia 2020 r. zwolnienie będzie stosowane przez pracodawcę przy obliczeniu zaliczek bez obowiązku złożenia oświadczenia przez podatnika. Wyjątek od tej zasady dotyczy przypadku, jeśli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia.

2. Czy są jakieś dokumenty, które pracodawca musi dostarczyć do urzędu skarbowego w związku z nowymi przepisami?

Nie trzeba składać do Urzędu Skarbowego żadnych dodatkowych dokumentów. Jeżeli pracownik nie złoży ww. oświadczenia w tym roku, to nadal pracodawca rozlicza zaliczki. Jeżeli pracownik złoży takie oświadczenie, to wówczas pracodawca nie odprowadza zaliczek (przy czym pracodawca nie musi już przedkładać nowych dokumentów do US).

Z przedmiotowego zwolnienia mogą skorzystać osoby pracujące na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do 26. roku życia zwolnione z podatku dochodowego PIT – stanowisko ZUS
Obowiązkowy split payment od 01 listopada 2019
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72