AktualnościPodatkiRachunkowość

Obowiązkowy split payment od 01 listopada 2019

Udostępnij artykuł:

Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności będzie stosowana z przesunięciem o dwa miesiące – od 1 listopada 2019.

Objęte mechanizmem split payment pozycje znajdą się w specjalnym załączniku do ustawy o VAT.

Wprowadzone zostaną także ułatwienia w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Będą to:
1. możliwość opłacania z rachunku VAT ( poza podatkiem VAT oraz VAT z faktur otrzymywanych od kontrahentów ) również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS (bardzo pozytywna zmiana)
2. stosowania mechanizmu do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury,
3. dokonywania jednym komunikatem przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę.

Zerowy PIT dla pracowników do 26 roku życia – aspekty rozliczeniowe
Obowiązkowy split payment od 01 września 2019
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72