AktualnościPodatkiRachunkowość

Rozliczanie importu towarów w deklaracji VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.

Udostępnij artykuł:

W dzisiejszym wpisie przybliżymy Państwu zmiany w zakresie rozliczania importu towarów jakie weszły od 01 lipca 2020.

Od 01 lipca można rozliczać podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT.
Rozliczeniem podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej może być objęty cały import towarów, tj. zarówno objęty uproszczeniami celnymi, jak i objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach.

Możliwość rozliczania podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej będzie miało zastosowanie dla podmiotów:
– zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni,
– dokonujących zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Zgodnie z art. 33a ust.2 pkt 1 ustawy o VAT z możliwości rozliczania uproszczonego importu towarów skorzystają wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT, którzy przedstawią naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
a. zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;
b. potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

W związku z powyższym termin płatności podatku VAT od importu również uległ zmianie. Wcześniej było to 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej, natomiast po zmianie będzie obowiązywało rozliczenie na zasadach ogólnych – co do zasady do 25 dnia następnego miesiąca wraz z deklaracją VAT.

Jest to związane z wprowadzeniem obowiązkowego miesięcznego rozliczenia dla podatników, którzy będą wykazywać w deklaracji VAT należny od importu. Wprowadzane przepisy zakładają, że podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT.

IP Box – ewidencja
Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – termin 13.07.2020!
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72