Podatki

Możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł.

Udostępnij artykuł:

Od 2019 r. przedsiębiorcy uzyskają możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł.

Skorzystanie z nowej formy rozliczenia będzie zależało od wyboru podatnika, który nadal będzie miał możliwość rozliczania straty na dotychczasowych zasadach, tj. przez pięć kolejnych lat podatkowych.

Zmiany została wprowadzona ustawą w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która została uchwalona przez Sejm w dniu 9 października br.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy zmieniającej art. 9 ust. 3 ustawy o PIT otrzymuje brzmienie:

-3. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.:

Z kolei zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy zmieniającej w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT otrzymuje brzmienie:

-5. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Ustawodawca zgodnie z uzasadnieniem do wprowadzanych zmian ocenia, że możliwość dokonania jednorazowego rozliczenia straty (w ramach limitu 5 mln zł) ułatwi szybszą poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorcy, który z różnych przyczyn poniósł stratę (np. z powodu podjęcia ryzyka biznesowego czy też dokonania dużych nakładów inwestycyjnych). Pozwoli to na obniżenie podatku w znacznym wymiarze już w kolejnym roku podatkowym, zamiast rozbijania rozliczenia na mniejsze kwoty i rozciągania go w czasie. Zwiększy również pewność przedsiębiorców, również tych początkujących, co do „odzyskania” zainwestowanych wcześniej środków. Tym bardziej, że nie mają przecież gwarancji, że w kolejnych kilku latach podatkowych uda im się osiągnąć dochody pozwalające na pełne rozliczenie straty lub w skrajnych przypadkach – nawet, że ich przedsiębiorstwo będzie dalej trwać.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zniesienie wymogu deklaracji VAT-7
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72