AktualnościPodatkiRachunkowość

Nowy JPK_VAT – co trzeba wiedzieć?

Udostępnij artykuł:

Z racji tego, że polski przedsiębiorca ma bardzo ciekawą profesję i wiele się w niej dzieje za ponad 3 tygodnie czekają kolejne zmiany o których już wiele się pisało.

Poniżej znajdziecie Państwo krótkie podsumowanie do czego należy się przygotować.

Od 1 kwietnia 2020 r. duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) zobowiązani będą do składania nowego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży).
Od 1 lipca 2020 r. obowiązek ten obejmie już wszystkich podatników.

Obowiązywać będą dwa warianty JPK_VAT:
1) JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz
2) JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988), które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Plik JPK_VAT składać się będzie z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej.
Ewidencja sprzedaży zawierać będzie m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług oraz oznaczenia dowodów sprzedaży.
Ewidencja zakupu będzie posiadała tylko dwa specjalne oznaczenia (kody) identyfikujące transakcję. Ponadto wprowadzony zostanie obowiązek odpowiedniego oznaczania niektórych dowodów nabycia.

Poniżej znajdziecie Państwo plik do pobrania z nowymi oznaczeniami jakie będą musiały być ujęte w rejestrach VAT.

oznaczenia JPK_VAT_2020

Pakiet antykryzysowy – jaką pomoc otrzymają przedsiębiorcy?
Co jest ryzykowne w zawieraniu umów z współpracownikami?
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72