AktualnościPodatkiPrawo

Co jest ryzykowne w zawieraniu umów z współpracownikami?

Udostępnij artykuł:

Niestety polski fiskus coraz bardziej chce ingerować w swobodę kształtowania stosunków między kontrahentami.

W sytuacji rosnących kosztów obciążeń podatkowych i ZUS, szczególnie w branżach, w których zarobki są powyżej przeciętnego wynagrodzenia coraz popularniejsza jest tendencja współpracy z personelem nie w ramach umowy o pracę a na zasadach firma-firma, czyli B2B.

W 2019 roku Ministerstwo Finansów chciało wprowadzić Test Przedsiębiorcy, który miał wskazać na przedsiębiorców, którzy tak de facto powinni być pracownikami u swoich „kontrahentów”.
Dzięki takiej współpracy zleceniobiorca może zaoszczędzić na płaconym do urzędu skarbowego podatku, a obie strony relacji ? na składkach ZUS.
Fiskus także to widzi te korzyści, ale jako negatywne aspekty – mniejsze wpływy do budżetu państw. Dlatego urzędy skarbowe coraz bardziej przyglądają się temu zjawisku. Pomagają im w tym przede wszystkim jednolite pliki kontrolne.

Na pewno „podejrzane” dla organów będą przypadki, gdzie podmiot ma tylko jednego kontrahenta i wystawia co miesiąc fakturę na tą samą kwotę.
Dodatkowo najbardziej narażone na weryfikację są przypadki kiedy podmiot świadczący usługę był pracownikiem swojego obecnego kontrahenta.
Co powinno w takim razie być „ryzykowne” w umowach z osobą współpracującą?
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający usługę,
2) świadczenia są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego usługę,
3) wykonujący usługę nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jakie będą konsekwencje przekwalifikowania takich umów na umowę o pracę?
i. Wynagrodzenie wypłacone samozatrudnionemu powinno być opodatkowane wg skali podatkowej i objęte ZUS,
ii. Powstaną odsetki od zaległości w podatkach i ZUS,
iii. Złożenie korekt deklaracji podatkowych u zlecającego usługę,
iv. Odpowiedzialność karnoskarbowa z tytułu nieskładania wymaganych deklaracji u zlecającego usługę,
v. Zarzut pustych faktur – korekty w VAT u zlecającego usługę.

Dlatego warto zweryfikować umowy z osobami współpracującymi (zakres prac określony w umowach/dokumentacja wykonywania usług/itd.).

Oczywiście służymy wsparciem w przeprowadzaniu takich audytów.

Nowy JPK_VAT – co trzeba wiedzieć?
Szybsze odzyskiwanie należności od dłużników w obrocie gospodarczym. Ustawa o zatorach płatniczych weszła w życie z początkiem stycznia 2020 r.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72