AktualnościPodatkiRachunkowość

Nowy Ład cz.4: czy czeka nas masowe przekształcanie JDG w spółki z o.o.?

Udostępnij artykuł:

Znamy już zakres proponowanych zmian podatkowych w ramach tzw. Nowego Ładu. Dla przedsiębiorców są one w większości niekorzystne. Kolejne wpisy pewnie w głównej mierze będą zdominowane przez ten temat.

Co zauważyliśmy od momentu pojawienia się zarysu zmian to liczne pytania Klientów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą o możliwość jej przekształcenia w spółkę z o.o. Będzie to pewnie jedna z form ucieczki przed zapłatą ubezpieczenia zdrowotnego od dochodu z działalności gospodarczej. Dzisiejszy wpis będzie dotyczył podatkowych aspektów tej decyzji.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej: JDG) może dokonać zmiany formy działalności poprzez:

  • przekształcenie dotychczasowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych lub
  • zakładając spółkę z o.o i wnosząc do niej aport w postaci przedsiębiorstwa.

Oczywiście każda z form przekształcenia wymaga odpowiednich czynności prawnych, które są kluczowe – we wpisie ograniczymy się do kwestii podatkowych.

Przekształcenie na podstawie art. 551 § 5 KSH jest bardziej czasochłonną i wymagającą formą, bo wymaga dopełnienia szeregu formalności a w kwestiach księgowo – podatkowych wymaga sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinii biegłego rewidenta.

Z reguły jest to neutralna podatkowo czynność.

Dla klientów, którzy się decydują na przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością istotne znaczenie ma głównie fakt, że wraz z przekształceniem spółka wstąpi w prawa i obowiązki związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w poprzedniej formie. Oznacza to, że nowo powstała spółka stanie się stroną wszelkich umów, które były bezpośrednio związane z jednoosobową działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zawierania w tym celu aneksów czy też umów cesji.

W przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. formalności jest mniej, ale też należy przygotować stosowne dokumenty, by była to transakcja neutralna podatkowo. Co istotne – na moment wniesienia aportu wydzielona część przedsiębiorstwa lub całe przedsiębiorstwo (ze wszystkim jej składnikami) powinno być wniesione do spółki.

Najważniejsze jest by zespół składników stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub był przedsiębiorstwem.

Przed dokonaniem tych czynności Klientom często rekomendujemy wystąpienie z wnioskiem o interpretację o potwierdzenie neutralności na gruncie podatku PIT, CIT i VAT. Ważne jest wcześniejsze przygotowanie się do tej transakcji i właściwe jej zaplanowanie by uniknąć negatywnych skutków podatkowych. Często decydują niuanse, które mogą zaburzyć neutralność podatkową tego rozwiązania (np. pozostawienie jakiegoś składnika majątku w JDG, przeniesienie składnika majątku do majątku prywatnego właściciela firmy, itd).

Niestety zarówno przy przekształceniu jak i wniesieniu wkładu niepieniężnego (aportu) w roku podatkowym, w którym została spółka zawiązana oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym nie będzie możliwości skorzystania z 9% CIT.

Oczywiście istnieje również możliwość przeniesienia majątku na spółkę bez formy aportu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ale wtedy normalne opodatkowanie będzie miało zastosowanie.

To tylko ogólny zarys problematyki i najważniejszych aspektów, na które należy zwrócić uwagę.

Jak widać tematów jest wiele i warto takie transakcje przeprowadzać w asyście dorady podatkowego. Jako kancelaria mamy doświadczenie w realizacji przekształceń JDG – zapraszamy do kontaktu – przeprowadzimy Państwa przez ten proces sprawnie i ograniczając do minimum ryzyko podatkowe a także zobowiązania podatkowe.

Więź rodzinna dobrem osobistym – nowelizacja kodeksu cywilnego.
Więcej praw dla konsumenta w postępowaniu sądowym. Umowy wekslowe kontrolowane z urzędu.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72