AktualnościPrawo

Więcej praw dla konsumenta w postępowaniu sądowym. Umowy wekslowe kontrolowane z urzędu.

Udostępnij artykuł:

Sejm uchwalił 24 czerwca nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla, a także rozszerza katalog czynów nieuczciwej konkurencji.

Autorem projektu nowelizacji było Ministerstwo Sprawiedliwości. Głównym celem wprowadzonych zmian jest potrzeba dostosowania przenoszalności weksla w obrocie konsumenckim do przepisów procesowych. Skoro przedsiębiorca, występując na drogę sądową na podstawie wystawionego przez konsumenta weksla, będzie musiał dołączyć wraz z pozwem umowę główną, z której roszczenia weksel zabezpieczał, bez wprowadzenia ograniczeń w prawie materialnym, wymaganie przedstawienia takiej umowy przez sąd od osoby trzeciej byłoby co najmniej utrudnione. Wykonalność nałożonych zarówno na przedsiębiorcę, jak i na sąd obowiązków należy zdaniem resortu sprawiedliwości zapewnić już na etapie kreowania praw i obowiązków z weksla.

Zgodnie z informacją ze strony rządu projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony konsumentów. Nowe rozwiązania umożliwią oddanie pisma procesowego, z zachowaniem terminu, w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne. Doprecyzowano także regulację dotyczącą wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniach sądowych.

Kontrola z urzędu

W dotychczasowym stanie prawnym prawo polskie nie przewidywało kontroli umowy, na podstawie której roszczenie kierowane przeciwko konsumentowi powstało w związku z umową o kredyt konsumencki zabezpieczoną wekslem

Jak podaje Kancelaria Premiera zaproponowane zmiany doprowadzą do złagodzenia wymagań w tym zakresie, a ponadto zobowiążą sądy do weryfikacji umowy, której roszczenia zostały zabezpieczone wekslem pod kątem klauzul niedozwolonych. Dzięki nowym rozwiązaniom konsumenci i inne strony procesu cywilnego, będą mogli korzystać z porównywalnego w całej UE poziomu ochrony swoich praw.

 

Najważniejsze rozwiązania obejmują:

  • Oddanie pisma procesowego – w formie przesyłki poleconej – w placówce każdego operatora pocztowego w Polsce, będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Zagwarantuje to dostarczenie do sądu nadanych przesyłek w odpowiednim i przewidywalnym czasie oraz umożliwi zachowanie terminu do dokonania czynności procesowej.
  • Wprowadzone zostały zmiany korzystne dla konsumentów – dłużników. Jeśli konsument zostanie pozwany na podstawie weksla, który wystawił np. bankowi, sąd będzie musiał z urzędu zbadać umowę, jaka była podstawą wystawienia weksla, pod kątem nieuczciwych postanowień.
  • Dodatkowo, konsument w takim sporze będzie miał wydłużony termin do wniesienia zarzutów (do miesiąca na terenie Polski), natomiast opłata sądowa od zarzutów konsumenta nie będzie mogła wynosić więcej niż 750 zł.
  • Osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie mogła uzyskać zwrot poniesionych kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

 

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Nowy Ład cz.4: czy czeka nas masowe przekształcanie JDG w spółki z o.o.?
Przedawnienie kredytów – roszczeń konsumenta i banku z nieważnej umowy o kredyt frankowy.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72