AktualnościPodatkiRachunkowość

Obowiązkowe konto firmowe dla każdego podmiotu będącego podatnikiem VAT

Udostępnij artykuł:

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca obligatoryjny split payment dla transakcji wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT uregulowała również kwestię rachunków bankowych przedsiębiorców.

Od 1 listopada 2019 r. każdy przedsiębiorca tj. zarówno sprzedawca jak i nabywca, który dokonuje transakcji w zakresie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (obejmującym 150 pozycji), zobligowany jest do posiadania firmowego rachunku bankowego. Istotne jest, iż zmiana ta dotyczy również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które do tej pory mogły posługiwać się rachunkiem prywatnym w ramach prowadzonej działalności (co najczęściej wiązało się z niższymi kosztami prowadzenia takiego rachunku w stosunku do rachunku firmowego). Podstawa prawna tego obowiązku wynika z art. 108e znowelizowanej ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca powinien posiadać rachunek rozliczeniowy w banku lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością, prowadzony w walucie polskiej. W praktyce oznacza to, że również zagraniczni przedsiębiorcy realizujący transakcje z polskimi kontrahentami w zakresie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 są zobligowani do założenia rachunku w polskim banku. Jednocześnie ustawodawca przewidział zwrot udokumentowanych kosztów za prowadzenie takiego rachunku bankowego na wniosek podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.
Wprowadzenie omówionych powyżej regulacji ma na celu jak największe upowszechnienie mechanizmu podzielonej płatności. Ze względu na to, iż obowiązkowy split payment obejmuje w szczególności te rodzaje działalności, towary i usługi, wśród których najczęściej dochodziło do oszustw podatkowych, należało uszczelnić system w taki sposób, aby płatności z tytułu realizowanych transakcji zawsze trafiały na konta rozliczeniowe, do których obowiązkowo prowadzony jest tzw. rachunek VAT.

Kiedy nie trzeba stosować mechanizmu podzielonej płatności?
Biała lista podatników
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72