AktualnościPodatkiRachunkowość

Ulga na złe długi – warto czy trzeba pamiętać o niezapłaconych fakturach?

Udostępnij artykuł:

W pierwszej kolejności należy pamiętać o niezapłaconych fakturach i to takich, których myśmy nie zapłacili w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. A w drugiej kolejności warto pamiętać o fakturach, których nam nie zapłacono za sprzedany towar/wyświadczoną usługę. Dlaczego w takiej kolejności – dowiesz się poniżej.

Od 01 stycznia 2020 wprowadzono do ustaw podatkowych dotyczących podatków dochodowych tzw. ulgę na złe długi.

Dotychczas ulga na złe długi funkcjonowała tylko w ustawie o VAT.

Od tego roku podatnik będący wierzycielem może (ma prawo) pomniejszyć swoje zobowiązania w podatku VAT jak i w podatku dochodowym w przypadku, kiedy nie otrzyma płatności od swojego dłużnika.

Jakie muszą być spełnione warunki by kwotę netto długu odliczyć od podatku dochodowego a kwotę podatku należnego skorygować w podatku VAT?

I. Zastosowanie ulgi będzie możliwe pod warunkiem, że wierzytelność nie została uregulowana, ani zbyta w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności.
II. Poza tym, zastosowanie ulgi wymaga, aby:
1. dłużnik nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji
2. od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności
3. transakcja handlowa zawarta była w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
III. W podatku VAT wymagane jest, aby kontrahent były czynnym podatnikiem VAT. Nie może być także w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego.
IV. Ulgę za złe dług należy uwzględnić w okresie, w którym mija 90 dni od terminu płatności.

Analogicznie obowiązek – nie prawo, posiadają dłużnicy. Dłużnik jest zobowiązany do korekty kosztów/odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z niezapłaconej faktury.

Co istotne ulga na złe długi nie ma zastosowania  w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

W związku z powyższym musicie monitorować powyższe terminy i odnotowywać niezapłacone powyżej 90 dni faktury kosztowe , ponieważ wtedy spółki jako dłużnicy mają obowiązek skorygować koszty w podatku dochodowym jak również podatek naliczony VAT. Dotyczy to także wydatków, których jeszcze nie zdążyliśmy uwzględnić w kosztach podatkowych – wystarczy że mieliśmy prawo do zaliczenia wydatku w koszty.

Z kolei spółki jako wierzyciele mogą skorygować przychody podatkowe i podatek należny VAT w przypadku faktur, których kontrahenci spółek nie uregulowali powyżej 90 dni od daty terminu płatności.

Zobaczymy na ile to rozwiązanie przyczyni się do skrócenia zatorów płatniczych. Choć ulga na złe długi w VAT może być szybciej zweryfikowana poprzez składane JPK (w podatku dochodowym będzie to bardzo ograniczone) to pomimo tego nie poprawiła się płynność polskich firm..

Instrukcja postępowania przy fakturach sprzedażowych – zmiany w podatkach
Pracownicze Plany Kapitałowe – wszystko o obowiązkach pracodawców w 2020 roku.
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72