AktualnościPodatkiRachunkowość

Imprezy integracyjne dla osób zatrudnionych w ramach B2B

Udostępnij artykuł:

Są przedsiębiorstwa, które z racji rodzaju prowadzonej działalności dużo współpracują z osobami zatrudnionymi na kontraktach B2B. Najczęściej są to branże takie jak IT, wszelkiego rodzaju doradztwa, prawne, itd. Często takie osoby to wysokiej klasy specjaliści, którzy współpracują z kilkoma firmami i nie są zainteresowani klasycznymi umowami o pracę.Takie osoby często traktowane są jak innego rodzaju pracownicy, bo ich charakter współpracy jest w pewnym sensie zbliżony do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Oczywiście osoby te jednak z racji tego że nie przysługuje im urlop, zwolnienie lekarskie płatne przez pracodawcę, nie mają ustalonych norm czasowych pracy nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu Pracy. Jednakże często bywają w firmie, czasami korzystają ze sprzętów firmowych, współpracują ze sobą i z osobami zatrudnionymi w firmach.

Firmy aby zacieśnić więzi współpracy i dbając o takich specjalistów organizując imprezy integracyjne zapraszają również współpracowników B2B do uczestnictwa w takich imprezach.

Niestety linia orzecznicza organów podatkowych wskazuje, że nie można do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatków związanych z imprezami integracyjnymi w części dotyczącej kontrahentów B2B. Organy twierdzą, że wydatki poniesione w związku z organizacją spotkań firmowych osób na kontraktach B2B nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe, gdyż z tymi osobami firmy łączą powiązania biznesowe. Dlatego też, nie można uznać, że uczestnictwo w spotkaniach firmowych (jako spotkaniu integracyjnym) tych osób wpłynie na zwiększenie przychodów firm, bądź zabezpieczenie ich źródła. Ponadto, osoby te są podmiotami zewnętrznymi, a w stosunku do takich podmiotów podejmuje się działania o charakterze reprezentacyjnym.

Tym samym jak twierdzą organy podatkowe, wydatki poniesione przez firmy na organizację spotkań firmowych w zakresie dotyczącym podwykonawców współpracujących na podstawie umów zlecenia w ramach B2B, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT, nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek w spółkach.
Elektroniczny wykaz podatników
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72