AktualnościPodatkiPrawo

Zwolnienie dla prawników z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Udostępnij artykuł:

Prawnicy (jak również lekarze/doradcy podatkowi) wykonujący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co do zasady mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Jednakże warto pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących kancelarie prawne są uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie sprzedaży usług prawniczych jeżeli:

a.są one świadczone wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
b.ich rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Dodatkowo muszą zostać spełnione warunki poniżej:

a.zapłatę za usługę kancelaria prawna otrzyma na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK,
b.z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła.

Chcąc skorzystać ze zwolnienia prawnik powinien otrzymać zapłatę w formie przelewu. Najlepiej, aby jego tytuł jednoznacznie wskazywał, czego dotyczy. Kancelaria prawna musi również prowadzić ewidencję wpłat otrzymanych od konsumentów i przechowywać bankowe potwierdzenia przelewu. Warto też posiadać dowody potwierdzające, że dana usługa rzeczywiście została wykonana na odległość.

Ustawodawca nie określił, co należy rozumieć przez „środki porozumiewania się na odległość”. Może to być np.: telefon, faks, e-mail, poczta tradycyjna, platformy internetowe do porad online.

Osobiste spotkanie z klientem nie wyłącza skorzystania ze zwolnienia. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest bowiem zdalne wykonanie usługi lub przekazanie jej rezultatu.

ATL Flor&Błaszak specjalizuje sie w obsłudze kancelarii prawnych. Służymy pomocą w razie wątpliwości.

Elektroniczny wykaz podatników
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do 26. roku życia zwolnione z podatku dochodowego PIT – stanowisko ZUS
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72