Podatki

NSA: Zwolnienie od podatku nie wymaga przelewu od darczyńcy

Udostępnij artykuł:

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia w przypadku darowizn w pieniądzu jest ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym (art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Prawomocnym wyrokiem z 11 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie ma znaczenia kto dokonuje wpłaty na rachunek nabywcy, o ile jest ona właściwie udokumentowana.
Wspomniane zwolnienie dotyczy tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli kręgu najbliższej rodziny korzystającej z nielimitowanego zwolnienia podatkowego. Bez względu na wartość prezentu czy spadku, uprawnieni nie są zobowiązani do zapłaty podatku o ile zostanie spełnionych kilka warunków. W przypadku darowizn pieniężnych oprócz konieczności zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, należy udokumentować wpłatę na rachunek nabywcy.
Organy podatkowe dotychczas interpretowały ten ostatni warunek tak, że do skorzystania ze zwolnienia wymagały, aby pieniądze wyszły z konta darczyńcy i trafiły na konto obdarowanego.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekał w sprawie dotyczącej podatnika, który otrzymał darowiznę od siostry w wysokości 250 tys. zł. Darowizna została potwierdzona umową i zgłoszona w terminie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
Jako że podatnik odebrał pieniądze w gotówce i sam wpłacił je na własne konto, zdaniem fiskusa, nie spełnił warunków do pełnej preferencji. W ocenie urzędników samodzielna wpłata przez osobę obdarowaną środków uzyskanych z darowizny na konto bankowe nie prowadzi do zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku.
Podatnik zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który podtrzymał stanowisko organu podatkowego.
Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił jednakże toku interpretacyjnego niższych instancji, uznając, iż nie istnieje konieczność aby pieniądze wyszły z konta darczyńcy i nie ma znaczenia kto dokonuje wpłaty na konto obdarowanego.

Sygnatura akt: II FSK 3954/17

Nieodpłatne nabycie majątku nieprzerejestrowanych spółek przez Skarb Państwa niezgodne z konstytucją.
Likwidacja deklaracji VAT
Aktualności

Pokrewne artykuły

Zobacz również:

Uporządkuj finanse firmy korzystając z kompetencji najlepszych specjalistów.

Adres email

info@atl-group.pl

Numer telefonu

+48 12 633 54 72